Reševalnik

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1643164%22%20slang%3D%22en-US%22%3ERe%C5%A1evalnik%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1643164%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3EPri%20svojem%20delu%20mi%20je%20Re%C5%A1evalnik%26nbsp%3B%20v%20dolo%C4%8Denih%20primerih%26nbsp%3B%20zelo%20dobrodo%C5%A1el%20za%20hitrej%C5%A1e%20delo%20s%20podatki.%3C%2FP%3E%3CP%3EVidim%20pa%20pomanjkljivost%20aplikacije%20in%20sicer%20v%20primeru%2C%20da%20je%20za%20iste%20vhodne%20podatke%20mo%C5%BEnih%20ve%C4%8D%20vzporednih%20re%C5%A1itev%2C%20re%C5%A1evalnik%20pa%20prika%C5%BEe%20samo%20eno%20re%C5%A1itev.%20Je%20mo%C5%BEno%20aplikacijo%20nadgraditi%2C%20da%20bi%20bile%20prikazane%20vse%20mo%C5%BEne%20re%C5%A1itve%3F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-1643164%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EExcel%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E
Occasional Visitor

Pri svojem delu mi je Reševalnik  v določenih primerih  zelo dobrodošel za hitrejše delo s podatki.

Vidim pa pomanjkljivost aplikacije in sicer v primeru, da je za iste vhodne podatke možnih več vzporednih rešitev, reševalnik pa prikaže samo eno rešitev. Je možno aplikacijo nadgraditi, da bi bile prikazane vse možne rešitve?

0 Replies