PowerShell ile WSUS Cleanup Wizard Script (tr-TR)

Steel Contributor

Aktif kullanılan WSUS serverlarda artan disk alanını kontrol altında tutmak ve kaynakları tasaruflu kullanmak için düzenli olarak temizlik yaparak eski süresi dolmuş yada kullanılmayan güncelleme paketlerini için aşağıdaki script kullanarak düzenleyebilir temizleyebilirsiniz.

 

PowerShell açıp aşağıdaki script kopyala yapıştır ile çalıştırabilir ve ilgili update paketlerini temizleyerek disk kullanımınızı optimize ederbilirsiniz.

 

# WSUSCleanupscript.ps1
 
[reflection.assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.UpdateServices.Administration")` | out-null
 
$wsus = [Microsoft.UpdateServices.Administration.AdminProxy]::GetUpdateServer();
 
$cleanupScope = new-object Microsoft.UpdateServices.Administration.CleanupScope;
 
$cleanupScope.DeclineSupersededUpdates = $true     
 
$cleanupScope.DeclineExpiredUpdates = $true
 
$cleanupScope.CleanupObsoleteUpdates = $true
 
$cleanupScope.CompressUpdates = $true
 
$cleanupScope.CleanupObsoleteComputers = $true
 
$cleanupScope.CleanupUnneededContentFiles = $true
 
$cleanupManager = $wsus.GetCleanupManager();
 
$cleanupManager.PerformCleanup($cleanupScope);
 
# Script END

 

0 Replies