Home

Contar palabras en un rango de celdas

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1083512%22%20slang%3D%22es-ES%22%3ECount%20words%20in%20a%20range%20of%20cells%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1083512%22%20slang%3D%22es-ES%22%3E%3CP%3EHello%2C%20I'm%20using%20Drive%20Ex%3CSPAN%3Ecel%20and%20I%20need%20to%20count%20the%20number%20of%20repeated%20words%20out%20there%3A%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E(a)%20in%20the%20same%20column%3B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3Eb)%20are%20within%20long%20paragraphs%3B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3Ec)%20are%20enclosed%20in%20square%20brackets.%E2%80%83%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3EIn%20the%20end%20I%20share%20the%20image%20of%20the%20column%20from%20which%20I%20need%20to%20draw%20a%20report%20of%20the%20times%20the%20following%20words%20appear%3A%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%5BCALL%5D%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%5BREAGENDAR%20CALL%5D%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%5BCV%20SENT%5D%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EI've%20tried%20it%20%3CSPAN%3Ewith%20.COUNT.SI(D2%3AD299%2C%22%5BREAGENDAR%20CALL%5D%22)%20but%20it%20doesn't%20work%20%3CLI-EMOJI%20id%3D%22lia_disappointed-face%22%20title%3D%22%3Adisappointed_face%3A%22%3E%3C%2FLI-EMOJI%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3EI%20hope%20someone%20can%20help%20me.%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3EGreetings%20and%20thanks.%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CIMG%20src%3D%22https%3A%2F%2Fgxcuf89792.i.lithium.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F163381i220A01422C155FD0%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3D1.0%26amp%3Bpx%3D400%22%20alt%3D%22Screenshot%202019-12-30%20to%2011.13.55.png%22%20title%3D%22Captura%20de%20Pantalla%202019-12-30%20a%20la(s)%2011.13.55.png%22%20%2F%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%E2%80%83%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-1083512%22%20slang%3D%22es-ES%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EBI%20%26amp%3B%20Data%20Analysis%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3EExcel%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3EExcel%20for%20web%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3EFormulas%20and%20functions%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3EOffice%20365%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1083535%22%20slang%3D%22en-US%22%3ERe%3A%20Contar%20palabras%20en%20un%20rango%20de%20celdas%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1083535%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Ftechcommunity.microsoft.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F502052%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40Hipatia%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3ETry%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3ECOUNT.SI(D2%3AD299%2C%22*%22%20%26amp%3B%20%22%5BREAGENDAR%20CALL%5D%22%20%26amp%3B%20%22*%22)%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1083548%22%20slang%3D%22es-ES%22%3ERe%3A%20Count%20words%20in%20a%20range%20of%20cells%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1083548%22%20slang%3D%22es-ES%22%3E%3CP%3EGra%3CSPAN%3Ecias%3C%2FSPAN%3E%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Ftechcommunity.microsoft.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F521%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40Sergei%20Baklan%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3EIt%20already%20gives%20me%20a%20result%2C%20but%20only%20and%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3Eyou'll%20count%20%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3Ethe%20number%20of%20cells%20that%20the%20word%20contains%2C%20but%20not%20the%20total%20of%20the%20words%2C%20that%20is%2C%20if%20a%20cell%20contains%202%20times%20%5BCALL%5D%2C%20only%20the%20count%20as%201.%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20style%3D%22width%3A%20531px%3B%22%3E%3CIMG%20src%3D%22https%3A%2F%2Fgxcuf89792.i.lithium.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F163385i862BF53A2409BF5F%2Fimage-dimensions%2F531x269%3Fv%3D1.0%22%20width%3D%22531%22%20height%3D%22269%22%20alt%3D%22Screenshot%202019-12-30%20to%2011.44.43.png%22%20title%3D%22Captura%20de%20Pantalla%202019-12-30%20a%20la(s)%2011.44.43.png%22%20%2F%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%E2%80%83%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
Highlighted
Hipatia
New Contributor

Hola, estoy utilizando Excel de Drive y necesito contar el número de palabras repetidas que hay:

a) en una misma columna;

b) están dentro de párrafos largos;

c) están encerradas en corchetes. 

 

Al final les comparto la imagen de la columna de la cual necesito sacar un reporte de las veces que aparecen las siguientes palabras:

[LLAMADA]

[REAGENDAR LLAMADA]

[CV ENVIADO]

 

Lo he intentado con =CONTAR.SI(D2:D299,"[REAGENDAR LLAMADA]") pero no funciona

 

Espero que alguien pueda ayudarme.

Saludos y gracias.

 

Captura de Pantalla 2019-12-30 a la(s) 11.13.55.png

 

2 Replies
Highlighted

@Hipatia 

Try

COUNT.SI(D2:D299,"*" & "[REAGENDAR CALL]" & "*")
Highlighted

Gracias @Sergei Baklan 

Ya me da un resultado, pero solo está contando el número de celdas que contiene la palabra, pero no el total de las palabras, es decir, si una celda contiene 2 veces [LLAMADA], solo la cuenta como 1.

 

Captura de Pantalla 2019-12-30 a la(s) 11.44.43.png