Generate report on External user Site wise

Brass Contributor

Hi,

 

I have requirement to generate report on external user, including their resources access on SharePoint Site wise. Can I get any suggestions.

1 Reply
Trang web sẽ đưa bạn vào một bảo tàng trực tuyến về trò chơi dân gian, hứa hẹn sẽ cho bạn một trải nghiệm thú vị.