Kæder mellem ark

Copper Contributor

Regneark A henter data fra regneark B.

Regneark B henter data fra regneark C

Ved åbning af regneark A hentes data fra B, men henter B data fra C inden B sender data til A?

 

3 Replies

@Jan-Johannsen 

Ja, Excel analyserer, hvordan intervaller hænger sammen med formler og sikrer, at alt er beregnet i den rigtige rækkefølge.

@Hans Vogelaar  Tak for hurtig svar. Men jeg har bare oplevet, at den ikke henter data ud i andet led. Har også set en gang i mellem en besked om, at der ikke er adgang til “yderlige data” - det læser jeg som anden led. Jeg kunne jo bare prøve at lave et forsøg med enkelte tal, frem for 3 budgetter med flere mio. i :) 

@Jan-Johannsen 

Hvordan henter du data fra en projektmappe til en anden?