Azure Cloud Shell ile Azure Bastion Kurulumu ve Yapılandırması (tr-TR)

Steel Contributor

Uygulama Kurulum ve yapılandırma için ayrılan zamanları kısaltmak ve operasyonel süreçlere daha fazla vakit ayırmak için her zaman önceliğim olmuştur. Komutlar yada scriptlerle işlem süreçlerini kısaltabilir zaman kazanabilirsiniz. Zaman bizim gibi sistem yönetenler için çok kıymetlidir. Bu yüzden  bugün de sizler için Azure Cloud Shell ile Azure Bastion  kurulumu ve yapılandırmasını anlatıyor olacağım.

 

Azure Cloud Shell'i başlatınız.  Azure Cloud Shell üzerinden  PowerShell modülüne geçiş yapınız ve aşağıdaki komutları kullanarak Bastion kurulum ve yapılandırmasını gerçekleştirebilirsiniz.

 

Önemli olan Azure Bastion kurarken Azure Bastion için özel bir subnet ihtiyacınız olması ve bu networkun en az /27 olması gerekmektedir. ikinic altın kural ise VMleriniz ve Azure Bastion aynı lokasyon ve network içinde olması gerekmektedir.

 

Ben aşağıdaki scriptimde önce sizeler için bir resource group oluşturacağım.

ikinci olarak local network ve bu networklar için kullanılmak üzere subnetler oluşturup,

son olarak da Azure BAstion kurulumu yaparak işlemi tamamlıyor olacağım.

 

New-AzResourceGroup -Name PSAzureBootCampRG -Location westus

$gatewaysubnet = New-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name PSGatewaySubnet -AddressPrefix "10.172.100.0/27"

$virtualNetwork = New-AzVirtualNetwork -Name PSAzureBCVnet -ResourceGroupName PSAzureBootCampRG -Location westus -AddressPrefix "10.172.100.0/24" -Subnet $gatewaysubnet

Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name PSAzureFirewallSubnet -VirtualNetwork $virtualNetwork -AddressPrefix "10.172.100.32/27"

Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name AzureBastionSubnet -VirtualNetwork $virtualNetwork -AddressPrefix "10.172.100.64/27"

Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name PSDMZSubnet -VirtualNetwork $virtualNetwork -AddressPrefix "10.172.100.96/27"

$virtualNetwork | Set-AzVirtualNetwork

$publicip = New-AzPublicIpAddress -ResourceGroupName "PSAzureBootCampRG" -name "PSAzureBastionIP" -location "westus" -AllocationMethod Static -Sku Standard

$bastion = New-AzBastion -ResourceGroupName "PSAzureBootCampRG" -Name "PSBastion" -PublicIpAddress $publicip -VirtualNetworkName PSAzureBCVnet

 

Komutu kendinize göre özelleştirebilir ve geliştirebilirsiniz. Kolay ve hızlı bir şekilde azure bastion kurulumunu kodun tamamını kopyala yapıştır yöntemi ile tamamlayabilirsiniz.

 

Önemli Bilgi : Sanal suncularınzın, Azure Bastion ile aynı sanal ağ içinde olduğundan emin olun. Ben vmlere tanımlamak üzere PSDMZSubnet oluşturuyorum. AzureBastionSubnet olarak da en az ikinic bir subnet oluşturuyoruyum. Sanal sunucularınız için ikinci bir network oluşturup PSDMZSubnet bu subnet üzerinde konumlandırırsanız sorunsuz bir şekilde Azure Bastion kullanımını gerçekleştirebilirsiniz.

0 Replies