PowerShell ile zamanlanmış yedekleme sistemi (tr-TR)

Steel Contributor

PowerShell ile sistem yöneticilerinin iş akışlarını kolaylaştırması çok basit. Hemen hemen yapılan her rutin iş için komutlardan oluşan kısa bir script ile sıkıcı süreçlere dönüşen işlerden kurtulabilirsiniz. Örneğin bir dosyanız var ve sürekli yedeklenmesi lazım yada 3rd party veya profesyonel bir yedekleme yazılımı kullanmıyor/kullanamıyorsunuz. Bu tip durumlarda düzenli copy paste şeklinde yedek almakla zaman kaybet ve kopyalama sırasında oluşacak hatalarla boğuşmak yerine siz kahvenizi için aşağıdaki script sizin için tanımladığınız süreçte ilgili dosyalarınızı yedeklesin. 

 

Çok basit bir mantığı var scheduled task manager üzerinden zamanlanmış bir görev belirliyor ve bu görev içine robocopy komutu ile ilgili dosya dizininden istediğim dosya dizinine dosyalarımı düzenli olarak kopyalıyorum. 

 

Hemen denemek için aşağıdaki kodu kendinize göre derleyin ve deneyin. 

 

 

 

$schedule= New-ScheduledTaskTrigger -At 10:00am –Daily 
$User= "NT AUTHORITY\SYSTEM" 
$Action= New-ScheduledTaskAction -Execute "PowerShell.exe" -Argument "robocopy.exe <SourceDestination> <TargetDestination> /mir /mt:96 /r:3 /w:3 /np /ts /bytes /xd > c:\log.txt" 
Register-ScheduledTask -TaskName "test" -Trigger $schedule -User $User -Action $Action -RunLevel Highest –Force 

 

 

Örnek uygulama çıktısı aşağıdaki gibidir. 

 

 

PS C:\Users\Administrator\Desktop> $schedule= New-ScheduledTaskTrigger -At 10:00am -Daily

PS C:\Users\Administrator\Desktop> $User= "NT AUTHORITY\SYSTEM"

PS C:\Users\Administrator\Desktop> $Action= New-ScheduledTaskAction -Execute "PowerShell.exe" -Argument "robocopy.exe C:\a C:\b /mir /mt:96 /r:3 /w:3 /np /ts /bytes /xd > c:\log.txt"

PS C:\Users\Administrator\Desktop> Register-ScheduledTask -TaskName "test" -Trigger $schedule -User $User -Action $Action -RunLevel Highest -Force

 

TaskPath                    TaskName             State

--------                    --------             -----

\                       test               Ready

 

 

PS C:\Users\Administrator\Desktop>

 

0 Replies