SQL Server 2017 RTM 14.0.1000.169

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2236023%22%20slang%3D%22en-US%22%3ESQL%20Server%202017%20RTM%2014.0.1000.169%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2236023%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3EHi%20there%2C%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CBR%20%2F%3EWe%20are%20looking%20at%20upgrading%20our%20SQL%20Server%20from%20RTM%20to%20CU%2023.%3C%2FP%3E%3CP%3EDo%20we%20have%20to%20follow%20the%20path%20of%20CU1%20through%20to%20CU23%20or%20can%20we%20jump%20straight%20to%20CU23%3F%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fsupport.microsoft.com%2Fen-us%2Ftopic%2Fkb4047329-sql-server-2017-build-versions-346e8fcd-c07c-5eeb-e10b-e3411ba8d8dd%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%20noreferrer%22%3Ehttps%3A%2F%2Fsupport.microsoft.com%2Fen-us%2Ftopic%2Fkb4047329-sql-server-2017-build-versions-346e8fcd-c07c-5eeb-e10b-e3411ba8d8dd%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EThanks%2C%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3EMatt%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
Occasional Visitor

Hi there,


We are looking at upgrading our SQL Server from RTM to CU 23.

Do we have to follow the path of CU1 through to CU23 or can we jump straight to CU23?

 

https://support.microsoft.com/en-us/topic/kb4047329-sql-server-2017-build-versions-346e8fcd-c07c-5ee...

 

Thanks,

Matt

1 Reply

@mattdutoit,

 

CU = "Cumulative Update" and cumulative mean, CU 23 includes all fixes of CU 1 - CU 22.

You can directly apply CU23.

 

Olaf