و مشتری مداری حرفه ای CRM

Copper Contributor

اگر مشتری وجود نداشته باشد، کسب و کاری هم وجود ندارد. پس باید همیشه مشتریان خود را در صدر قرار دهید و همواره باید به فکر رضایت و افزایش رضایت آن ها باشید.

نرم افزار پارس ویتایگر این کار را برای شما راحت کرده است زیرا با آن براحتی میتوانید همه امور کسب و کار خود را به ویژه رضایت مشتری را ارتقا دهید.

همه اطلاعات مشتریان، اطلاعاتی مانند نام، شماره تماس، خریدهای قبلی آنها، مکالمات پیشین آنها با دیگر پرسنل و همه جزئیات دیگر را براحتی بطور منسجم مشاهده می کنید در نتیجه مشتری نیاز به معرفی مجدد خود، صحبت دوباره درباره مسائل قبلی، نام بردن سفارش ها و ... ندارد. تحت این شرایط زمان انتظار مشتری کاهش پیدا میکند، مکالمات آن ها شخصی سازی شده تر پیش می رود و زودتر به نتیجه میرسد.

از طرف دیگر، هنگامی که شما به علایق مشتریان خود آگاه باشید، می توانید تبلیغات خود را شخصی سازی شده تر پیش ببرید، در نتیجه پیام های شما توسط مشتری خوانده می شود و نرخ پیام های باز شده شما افزایش پیدا میکند، با استفاده از  CRM می توانید نرخ پیام های باز شده توسط مشتری را نیز بررسی کنید.

در نرم افزار پارس ویتایگر با دسته بندی مشتریان بر اساس فیلتر های مشخص، مانند سن، جنسیت، محل سکونت آن ها، موارد مورد علاقه آن ها، نحوه آشنایی آن ها با کسب و کارتان و ... می توانید کمپین های بازاریابی خودتان را هدفمند تر برگذار کنید.

هنگامی که تعاملات شما همگی در راستای علایق و نیاز مشتری باشد، مشتری تمایل بیشتری به خرید و کار با کسب و کار شما دارد.

0 Replies