PowerShell ile UTF-8 şifrenizi MD5 formatına çevirme (tr-TR)

Contributor

PowerShell ile yapacağımız işlerin sınırı yok özelikle DB adminlerin çok işine yarayacağını düşündüğüm UTF-8 formatındaki metinleri MD5 formatına çevirmek için kullanabileceğiniz aşağıdaki script kolay bir çözüm yolu olacaktır.

 

Özelikle şifreleme için kullanılan bu yöntem UTF-8 formatındaki şifrelerinizi MD5 formatına çevirecektir.

 

$userPassword = "Sifrenizi bu bolume giriniz"
$MD5 = New-Object -TypeName System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
$UTF8 = New-Object -TypeName System.Text.UTF8Encoding
[System.BitConverter]::ToString($MD5.ComputeHash($UTF8.GetBytes($userPassword))).Replace("-","")

Şifremizin "Sifrem123ABab" olduğunu varsayalım scriptimiz ile MD5 formatına çevirelim.Siz şifrenizi MD5 formatına çevirmek için ilgili yeri düzenleyip kullanabilirsiniz.

 

Örnek uygulama çıktısı aşağıdaki gibidir.

PowerShell 6.2.3
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

https://aka.ms/pscore6-docs
Type 'help' to get help.

PS C:\Users\oadmin> $userPassword = "Sifrem123ABab"
PS C:\Users\oadmin> $MD5 = New-Object -TypeName System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
PS C:\Users\oadmin> $UTF8 = New-Object -TypeName System.Text.UTF8Encoding
PS C:\Users\oadmin> [System.BitConverter]::ToString($MD5.ComputeHash($UTF8.GetBytes($userPassword))).Replace("-","")
3950F983329667789E5AD0D09CC9A7B5
PS C:\Users\oadmin>

 

Sifrem123ABab için MD5 format çıktısı 3950F983329667789E5AD0D09CC9A7B5 şeklindedir.

0 Replies