PowerShell ile Mesaj Penceresi Açmak (tr-TR)

Contributor

PowerShell ile keyifli işlemler ile yazılarımıza devam ediyoruz. PowerShell scriptleriniz için sesli uyarı yerine pencere açarak bildirim yapmak çok kolay 4 satırlık bir scripti PowerShell kodlarınıza entegre ederek yapılan işlem çıktı bildirimini windows işletim sistemlerinizde pencere açtırıp görüntüleyebilirsiniz.

 

Hata yada bilgi bildirimlerini görsel oalrak takip edebilir. Aksiyonlarınızı bu şekilde düzenleyebilirsiniz.

 

$isim=read-host -prompt "Lütfen adınızı giriniz"
$mesaj="Welcome PowerShell " +$isim
$wshell=New-Object -ComObject Wscript.Shell
$wshell.Popup($mesaj,0,"Günün mesaji" , 0x1)

 

ps.PNG

 

PowerShell'in kolaylıklarından yararlanarak iş yüklerinizi ketyifli hale getirmek çok kolay basit kodları yapınıza entegre ederek görsel yada sesli çıktılar alıp iş süreçlerinizi eğlenceli hale getirebilirsiniz.

 

 

0 Replies