PowerShell ile Mesaj Penceresi Açmak (tr-TR)

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1605324%22%20slang%3D%22en-US%22%3EPowerShell%20ile%20Mesaj%20Penceresi%20A%C3%A7mak%20(tr-TR)%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1605324%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3EPowerShell%20ile%20keyifli%20i%C5%9Flemler%20ile%20yaz%C4%B1lar%C4%B1m%C4%B1za%20devam%20ediyoruz.%20PowerShell%20scriptleriniz%20i%C3%A7in%20sesli%20uyar%C4%B1%20yerine%20pencere%20a%C3%A7arak%20bildirim%20yapmak%20%C3%A7ok%20kolay%204%20sat%C4%B1rl%C4%B1k%20bir%20scripti%20PowerShell%20kodlar%C4%B1n%C4%B1za%20entegre%20ederek%20yap%C4%B1lan%20i%C5%9Flem%20%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1%20bildirimini%20windows%20i%C5%9Fletim%20sistemlerinizde%20pencere%20a%C3%A7t%C4%B1r%C4%B1p%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCleyebilirsiniz.%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EHata%20yada%20bilgi%20bildirimlerini%20g%C3%B6rsel%20oalrak%20takip%20edebilir.%20Aksiyonlar%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1%20bu%20%C5%9Fekilde%20d%C3%BCzenleyebilirsiniz.%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-powershell%22%3E%3CCODE%3E%24isim%3Dread-host%20-prompt%20%22L%C3%BCtfen%20ad%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1%20giriniz%22%0A%24mesaj%3D%22Welcome%20PowerShell%20%22%20%2B%24isim%0A%24wshell%3DNew-Object%20-ComObject%20Wscript.Shell%0A%24wshell.Popup(%24mesaj%2C0%2C%22G%C3%BCn%C3%BCn%20mesaji%22%20%2C%200x1)%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22ps.PNG%22%20style%3D%22width%3A%20859px%3B%22%3E%3CIMG%20src%3D%22https%3A%2F%2Ftechcommunity.microsoft.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F213953i669A640F63F650F1%2Fimage-size%2Flarge%3Fv%3D1.0%26amp%3Bpx%3D999%22%20title%3D%22ps.PNG%22%20alt%3D%22ps.PNG%22%20%2F%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EPowerShell'in%20kolayl%C4%B1klar%C4%B1ndan%20yararlanarak%20i%C5%9F%20y%C3%BCklerinizi%20ketyifli%20hale%20getirmek%20%C3%A7ok%20kolay%20basit%20kodlar%C4%B1%20yap%C4%B1n%C4%B1za%20entegre%20ederek%20g%C3%B6rsel%20yada%20sesli%20%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1lar%20al%C4%B1p%20i%C5%9F%20s%C3%BCre%C3%A7lerinizi%20e%C4%9Flenceli%20hale%20getirebilirsiniz.%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-1605324%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EWindows%20PowerShell%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E
Contributor

PowerShell ile keyifli işlemler ile yazılarımıza devam ediyoruz. PowerShell scriptleriniz için sesli uyarı yerine pencere açarak bildirim yapmak çok kolay 4 satırlık bir scripti PowerShell kodlarınıza entegre ederek yapılan işlem çıktı bildirimini windows işletim sistemlerinizde pencere açtırıp görüntüleyebilirsiniz.

 

Hata yada bilgi bildirimlerini görsel oalrak takip edebilir. Aksiyonlarınızı bu şekilde düzenleyebilirsiniz.

 

$isim=read-host -prompt "Lütfen adınızı giriniz"
$mesaj="Welcome PowerShell " +$isim
$wshell=New-Object -ComObject Wscript.Shell
$wshell.Popup($mesaj,0,"Günün mesaji" , 0x1)

 

ps.PNG

 

PowerShell'in kolaylıklarından yararlanarak iş yüklerinizi ketyifli hale getirmek çok kolay basit kodları yapınıza entegre ederek görsel yada sesli çıktılar alıp iş süreçlerinizi eğlenceli hale getirebilirsiniz.

 

 

0 Replies