PowerShell ile Actice Directory Domain Services Bilgi Yonetimi (tr-TR)

Steel Contributor

PowerShell ile Active Directory Domain Services yonetimine detay bilgi için bir kaç komut ile ulaşmak kolay ve pratik olacaktır. Örnek paylaşımlarla sizlerinde AD DS komutlarını pipe yardımıyla kullanarak istediğiniz veriyi çekmeniz için yol göstermeye çalışacağım.

 

AD DS sunucunuzda hangi forest domain modu, ve netbiosname gibi detayları rahatlıkla görüntüleyebileceğiniz bir komut ile başlayalım.

 

get-addomain | select forest,domainmode,parentdomain,netbiosname,PDCEmulator

Komut çıktısı:

PS C:\Users\Administrator> get-addomain | select forest,domainmode,parentdomain,netbiosname,PDCEmulator
 
 
forest    : emreozanmemis.com
domainmode  : Windows2016Domain
parentdomain :
netbiosname : emreozanmemis
PDCEmulator : dc.emreozanmemis.com

 

Root domain, domian ve schema master gibi detayları görüntülemek için kullanabilirsiniz.

 

get-adforest | select name,rootdomain,domainnamingmaster,schemamaster

Komut çıktısı:

PS C:\Users\Administrator> get-adforest | select name,rootdomain,domainnamingmaster,schemamaster
 
name   rootdomain domainnamingmaster schemamaster
----   ---------- ------------------ ------------
ozan.com ozan.com  dc.ozan.com    dc.ozan.com

 

get-adforest | get-member

Komut çıktısı:

PS C:\Users\Administrator> get-adforest | get-member
 
 
  TypeName: Microsoft.ActiveDirectory.Management.ADForest
 
Name         MemberType      Definition
----         ----------      ----------
Contains       Method        bool Contains(string propertyName)
Equals        Method        bool Equals(System.Object obj)
GetEnumerator     Method        System.Collections.IDictionaryEnumerator GetEnumerator()
GetHashCode      Method        int GetHashCode()
GetType        Method        type GetType()
ToString       Method        string ToString()
Item         ParameterizedProperty Microsoft.ActiveDirectory.Management.ADPropertyValueCollection Item(stri...
ApplicationPartitions Property       Microsoft.ActiveDirectory.Management.ADPropertyValueCollection Applicati...
CrossForestReferences Property       Microsoft.ActiveDirectory.Management.ADPropertyValueCollection CrossFore...
DomainNamingMaster  Property       System.String DomainNamingMaster {get;}
Domains        Property       Microsoft.ActiveDirectory.Management.ADPropertyValueCollection Domains {...
ForestMode      Property       System.Nullable`1[[Microsoft.ActiveDirectory.Management.ADForestMode, Mi...
GlobalCatalogs    Property       Microsoft.ActiveDirectory.Management.ADPropertyValueCollection GlobalCat...
Name         Property       System.String Name {get;}
PartitionsContainer  Property       System.String PartitionsContainer {get;}
RootDomain      Property       System.String RootDomain {get;}
SchemaMaster     Property       System.String SchemaMaster {get;}
Sites         Property       Microsoft.ActiveDirectory.Management.ADPropertyValueCollection Sites {get;}
SPNSuffixes      Property       Microsoft.ActiveDirectory.Management.ADPropertyValueCollection SPNSuffix...
UPNSuffixes      Property       Microsoft.ActiveDirectory.Management.ADPropertyValueCollection UPNSuffix...

 

get-aduser -filter {givenname -eq "ozan"}

Komut çıktısı:

PS C:\Users\Administrator> get-aduser -filter {givenname -eq "ozan"}
 
 
DistinguishedName : CN=Ozan Memis,CN=Users,DC=ozan,DC=com
Enabled      : True
GivenName     : Ozan
Name       : Ozan Memis
ObjectClass    : user
ObjectGUID    : b22c5a5a-c34a-4985-897c-3370684fbcf6
SamAccountName  : ozan
SID        : S-1-5-21-3008493339-2345538161-2876662669-1149
Surname      : Memis
UserPrincipalName : Email address removed
0 Replies