Let us change Windows edition from Windows settings activation section

MVP
I have multiple editions of Windows 10 digital license tied to my Microsoft account
and It would be really convenient if there was an option in Windows settings so I could choose another edition to Upgrade/Downgrade to.
 
(Not with command-line or installing generic product keys)
 
the same upgrade/downgrade user is offered when troubleshooting activation.

for example, when user has Windows 10 pro license in their Microsoft account and the installed edition is Pro for workstation, the activation troubleshooter allows user to Downgrade to Pro, or Vice Versa.

 

Please upvote this feedback in feedback hub and share your comments: https://aka.ms/AAbdo3n

3 Replies
Tak
Ale narzędzie naprawy nie analizuje według mnie Konta Microsoft tylko rejestry ,
Trzeba by zsynchronizować narządzie z kontem Microsoft - raczej trudne do zrobienia !
I'm lost in translation, sorry.
Myślę że synchronizacja cyfrowej licencji jest potwierdzana przez Store Microsoft
dla urządzenia , a konto Microsoft można zamienić dla innego użytkownika !
Z komputera może być wiele kont Microsoft ,ale licencja jest jedna.
Dlatego najłatwiej zmianę wersji powiązać ze sklepem Microsoft a nie z kontem Microsoft !