Error in Windows 11 Insider Preview Build 26052 Dev Channels

Copper Contributor

Như tiêu đề, từ khi tôi lên bản cập nhật này, máy tính của tôi thỉnh thoảng bị đơ 5s rồi mới hoạt động lại bình thường. Và ntoskrnl.exe System thường xuyên chạy ở mức CPU caoScreenshot 2024-02-20 112003.png

0 Replies