Cortana needs to be able to take a Voice Note

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2050669%22%20slang%3D%22en-US%22%3ECortana%20needs%20to%20be%20able%20to%20take%20a%20Voice%20Note%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2050669%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3EI%20want%20to%20tell%20Cortana%20something%20to%20be%20recorded%20as%20a%20voice%20note%20and%20then%20hear%20it%20back%20at%20a%20specific%20later%20time%20that%20I%20will%20specify.%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSTRONG%3EUpvote%3C%2FSTRONG%3E%20this%20feedback%20in%20feedback%20hub%20please%2C%20if%20you%20want%20the%20same%20feature%3A%26nbsp%3B%3CSTRONG%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Faka.ms%2FAAasuga%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%20noreferrer%22%3Ehttps%3A%2F%2Faka.ms%2FAAasuga%3C%2FA%3E%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-2050669%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CLINGO-LABEL%3ECortana%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3Efeedback%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3Esuggestion%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3Ewindows%2010%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3EWindows%20Insider%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2075944%22%20slang%3D%22en-US%22%3ERe%3A%20Cortana%20needs%20to%20be%20able%20to%20take%20a%20Voice%20Note%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2075944%22%20slang%3D%22en-US%22%3EDOne%3C%2FLINGO-BODY%3E
Honored Contributor

I want to tell Cortana something to be recorded as a voice note and then hear it back at a specific later time that I will specify.

 

Upvote this feedback in feedback hub please, if you want the same feature: https://aka.ms/AAasuga

 

6 Replies
Tak
Tylko Cortana nie działa w moim języku polskim !
I w wielu krajach Świata funkcja głosowa praktycznie nie działa - taka jest prawda !
Byłoby naprawdę bardzo dobrze gdyby język polski został uwzględniony w przyszłości jako projekt do testów - bardzo chętnie bym uczestniczył w takim
projekcie głosowej komunikacji z Cortana !
Czekam na to !
I agree,
i think in order for it to happen, Azure cognitive services and language understanding feature, should support the Polish language first, which currently doesn't.
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/luis/luis-language-support
Tak
Jestem tu dlatego żeby zgłaszać propozycję - prosić też dla innych użytkowników !
Narzędzia Systemu Windows są bardzo dobre , ale wiele ograniczeń wynika z analizy
potrzeb danego rynku usług !
Ja chcę jak najlepiej wiec popieram twoje sugestie bo się z nimi zgadzam !
Cieszę się że jestem dobrze zrozumiany .

Dziękuję Andrzej
Yes, I'm also glad I can understand you very well (98% of the time) :)