Bilgisayarı sıfırlayamıyorum

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2672783%22%20slang%3D%22en-US%22%3EBilgisayar%C4%B1%20s%C4%B1f%C4%B1rlayam%C4%B1yorum%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2672783%22%20slang%3D%22en-US%22%3EBilgisayar%C4%B1%20s%C4%B1f%C4%B1rlamak%20i%C3%A7in%20bilgisayar%20sorun%20giderme%20moduna%20girdim%20ama%20s%C4%B1f%C4%B1rlama%20b%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC%20orada%20yok.%20Sadece%20geli%C5%9Fmi%C5%9F%20se%C3%A7enekler%20b%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC%20vard%C4%B1.Bilgisayar%C4%B1%20s%C4%B1f%C4%B1rlama%20b%C3%B6l%C3%BCm%C3%BCn%C3%BC%20geri%20nas%C4%B1l%20getiririm%3FYada%20ba%C5%9Fka%20bir%20y%C3%B6ntemle%20bilgisayar%C4%B1%20s%C4%B1f%C4%B1rl%C4%B1yabiliiyim%3F%3C%2FLINGO-BODY%3E
Occasional Visitor
Bilgisayarı sıfırlamak için bilgisayar sorun giderme moduna girdim ama sıfırlama bölümü orada yok. Sadece gelişmiş seçenekler bölümü vardı.Bilgisayarı sıfırlama bölümünü geri nasıl getiririm?Yada başka bir yöntemle bilgisayarı sıfırlıyabiliiyim?
0 Replies