Opprette Sharepoint-nyhet ved hjelp av Power automate

Copper Contributor

Hei!

Jeg har fått opprettet en Sharepoint nyhet ved hjelp av Power automate, den blir satt til promoted state 2, blir publisert på områdesider som resten av nyhetene som blir laget manuelt, men nyhet laget med power automate vises ikke i nyhets-webdelen slik som de andre nyheten. Nyheten blir altså publisert med promoted state 2, på områdesider, men vises ikke i "Nyheter" på fremsiden. Innstillingene er satt til "alle områder i huben" og vi har bare 1 hub :) 

1 Reply
Hi!

As a swede my Norwegian is a bit rust, but how does your flow look, can you post a screenshot?
How long have you waited? Have you checked that it's in the right promoted state?