Translation button has disappeared in Outlook

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2240258%22%20slang%3D%22en-US%22%3ETranslation%20button%20has%20disappeared%20in%20Outlook%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2240258%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3EThe%20translation%20button%20in%20Outlook%20has%20become%20my%20best%20friend%20recently%20as%20I%20am%20having%20to%20communicate%20with%20companies%20in%20France%20on%20a%20number%20of%20issues%20and%20need%20to%20double%20check%20my%20correspondence%2C%20but%20the%20Translation%20button%20which%20used%20to%20be%20under%20the%20Review%20tab%20has%20disappeared%20...%20help!!!%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2240394%22%20slang%3D%22en-US%22%3ERe%3A%20Translation%20button%20has%20disappeared%20in%20Outlook%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2240394%22%20slang%3D%22en-US%22%3EHello%20Everyone!%20Please%20click%20on%20the%203%20dots%20in%20the%20message%20action%20bar%20-%20the%20context%20will%20expand%20and%20there%20in%20the%20view%20is%20the%20function%20%3D%20Translate%20!%20To%20have%20a%20permanent%20icon%20in%20the%20action%20bar%20%3D%20Translate%20you%20need%20to%20open%20Full%20Settings%20and%20in%20the%20settings%20of%20the%20Action%20Messages%20apply%20the%20bar%20that%20will%20be%20visible!%20You%20can%20set%20-Automatic%20translation%20!%20This%20feature%20works%20perfectly%20I%20recommend%20to%20everyone%20-%20this%20makes%20Outlook%20is%20wonderful!%20I'll%20add%20a%20screenshot%20later%3A%20Andrew%20Have%20a%20Nice%20Day%3C%2FLINGO-BODY%3E
Occasional Visitor

The translation button in Outlook has become my best friend recently as I am having to communicate with companies in France on a number of issues and need to double check my correspondence, but the Translation button which used to be under the Review tab has disappeared ... help!!!

1 Reply

Witam wszystkich! Proszę kliknąć na 3 kropki na pasku akcji wiadomości - kontekst się rozwinie i tam w widoku jest funkcja = Przetłumacz ! Aby mieć stałą ikonę na pasku akcji = Tłumacz, musisz otworzyć pełne ustawienia i w ustawieniach komunikatów akcji zastosować pasek, który będzie widoczny! Można ustawić -Automatyczne tłumaczenie! Ta funkcja działa idealnie polecam wszystkim - to sprawia, że Outlook jest wspaniały! Dodam zrzut ekranu później: Andrew Have a Nice Day