Save last reviewed email in inbox

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2220728%22%20slang%3D%22en-US%22%3ESave%20last%20reviewed%20email%20in%20inbox%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2220728%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3EHi%20All%3C%2FP%3E%3CP%3EI%20get%20many%20emails%20a%20day%2C%20and%20like%20to%20review%20them%20one%20by%20one%20to%20make%20sure%20I%20dont%20miss%20anything.%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EHowever%20during%20the%20day%2C%20if%20an%20urgent%20email%20catches%20my%20eye%20I%20will%20read%20it.%20and%20So%20by%20the%20end%20of%20the%20day%20I%20have%20an%20inbox%20with%20some%20read%20and%20dome%20not%20yet%20read%20emails.%3C%2FP%3E%3CP%3EI%20am%20looking%20for%20a%20way%20to%20mark%20the%20last%20email%20I%20reviewed%20%22orderly%22%20so%20that%20I%20can%20pick%20up%20from%20there%20when%20I%20have%20a%20few%20minutes.%20Best%20would%20be%20if%20I%20can%20bookmark%20the%20last%20email%20I%20reviewed%20and%20be%20able%20to%20%22jump%22%20to%20that%20email%20when%20I%20want%20to%20continue%20review...%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EAny%20ideas%3F%3F%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3Ethanks%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-2220728%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EOffice%20365%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3EOutlook%20for%20Windows%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E
Occasional Visitor

Hi All

I get many emails a day, and like to review them one by one to make sure I dont miss anything. 

However during the day, if an urgent email catches my eye I will read it. and So by the end of the day I have an inbox with some read and some not-yet-read emails.

I am looking for a way to mark the last email I reviewed "orderly" so that I can pick up from there when I have a few minutes. Best would be if I can bookmark the last email I reviewed and be able to "jump" to that email when I want to continue review...

 

Any ideas??

 

thanks

2 Replies

Cześć !
Przepraszam że nie po angielsku.
Ja mogę zaproponować
proste rozwiązanie Po otwarciu wiadomości wystarczy rozwinąć
( więcej akcji ) na samyym dole sa zawansowane - ( utwórz regułę ) i były wtedy przenoszone do innego folderu te wiadomości od danego użytkownika będą konwersacji ustnych wiadomości od niego do nowego w folderze - nazwa do wyboru -np. ważny mail !
do jest szybka możliwość utworzenia reguły jest do proste !
później dodam zrzuty ekranu .
Jak do sprawdzisz do napisz jak do działa u Ciebie !
Dziękuję'

Use a flag or a category - what's the problem?