Outlook Desktop "Trying to connect..". Fiddler shows HTTP Error 503

Copper Contributor

A user using Outlook in desktop is continuously experiencing an issue in Outlook where it does not connect. Status bar show "Trying to connect..."

I ran fiddler on their PC and it showed bunch of errors. It returned "HTTP Error 503. The service is unavailable".

 

This is an Office 365 mailbox. What could be causing this issue?

 

kpsingh_1-1616697385258.png

 

1 Reply
Cześć
wygląda na to że protokół zabezpieczeń jest przestarzały - niezabezpieczone połączenie z usługą Office 365 !
Spróbuj w ustawieniach zastosować Edge jako domyślną przeglądarkę i zsynchronizuj profil użytkownika z kontem Microsoft
Wykonaj ponowne uruchomienie systemu Windows !
Zobacz w Sklepie Microsoft aktualizację i pobierz i zainstaluj !
Napisz czy to pomogło !
Dziękuję bardzo
Hi
it looks like the security protocol is outdated - insecure connection to Office 365!
Try using Edge as your default browser in settings and sync your user profile with your Microsoft account
Restart Windows !
See the update in the Microsoft Store and download and install !
Write if it helped!
Thank you very much