ask for a1plus for school

New Contributor

Chào, @Christopher Hoard ,

có ai có thể xác nhận rằng  giấy phép Office 365 A1 Plus cho giảng viên của  chúng tôi có nghĩa là chúng tôi có thể cài đặt Office 365 trên các thiết bị của trường học không? 

0 Replies