Dostęp do plików

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2222471%22%20slang%3D%22en-US%22%3EDost%C4%99p%20do%20plik%C3%B3w%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2222471%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3ENie%20mog%C4%99%20uzyska%C4%87%20dost%C4%99pu%20do%20plik%C3%B3w%20w%20zak%C5%82adce%20Pliki.%20Komunikat%20%22By%C4%87%20mo%C5%BCe%20okre%C5%9Blona%20lista%20zosta%C5%82a%20usuni%C4%99ta%20lub%20nie%20masz%20uprawnienia%20do%20wy%C5%9Bwietlenia%20jej%22%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-2222471%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EFiles%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E
Occasional Visitor

Nie mogę uzyskać dostępu do plików w zakładce Pliki. Komunikat "Być może określona lista została usunięta lub nie masz uprawnienia do wyświetlenia jej"

1 Reply