בעיה בהפעלה ופתיחה של sql server and management, מופיע לי שהבעיה היא שגיאה 18456.

Copper Contributor

ניסיתי לקרוא רבות בפורומים ולנסות לפתור. כנראה אני חדש מדי בתחום, שכן זה יותר משבועיים שכל הנסיונות שלי לתקן אינן מועילות.

לא הצלחתי לעת עתה להעלות צילום מסך.

אודה מראש לשותפים המסייעים

הנה העתק של מציג האירועים שהצביע על כשל זה:

- Provider

[ Name] SQLSERVERAGENT

- EventID 103

[ Qualifiers] 16384

Version 0

Level 2

Task 2
is:open is :issue assignee:shoulshGmailcom archived :false
Opcode 0

Keywords 0x80000000000000

- TimeCreated

[ SystemTime] 2023-11-03T00:10:19.0373999Z

EventRecordID 27217

Correlation

- Execution

[ ProcessID] 0
[ ThreadID] 0

Channel Application

Computer DESKTOP-8PI29HQ

Security

- EventData

Unable to connect to server '(local)'; SQLServerAgent cannot start

0 Replies