Voorwaardelijke opmaak

Copper Contributor

Ik heb een voorwaardelijke opmaak voor een kolom. Sommige velden worden niet opgemaakt. Bijv: Als “1”, dan rood. Dat werkt. 
Als “2”, dan oranje. Dat werkt soms wel, soms niet. 
Datzelfde veld, reageert wel op “1”. 

Hoe kan dit?

Hoe kan ik dit oplossen?

Bedankt!

4 Replies
Kijk in Voorwaardelijke opmaak, Regels beheren. Standaard "werken" alle regels die op een cel van toepassing zijn. Maar als je "Stoppen indien waar" aanvinkt, dan werken ze "van boven naar beneden" totdat er 1 waar is, de regels eronder worden dan genegeerd. Merk dus ook op, dat de volgorde van de regels belangrijk kan zijn (en dat je ze om die reden ook kunt aanpassen)
Dank je voor je reactie! Helaas, ik heb geen vinkje gezet bij “stoppen indien waar”. Dan was het eenvoudig opgelost.
Apart is; Ik kies waarde “1” in het veld en regel 1, wordt de opmaak uitgevoerd.
Ik kies waarde “2” en de opmaak wordt niet uitgevoerd.
Maar een cel daarboven en daaronder wel.

@Rene123 

Zou je een klein bestand kunnen bijvoegen dat het probleem illustreert (zonder persoonlijke/gevoelige gegevens)? Als je geen bestand kan bijvoegen, kan je het uploaden naar bijvoorbeeld Google Drive, OneDrive of Dropbox, dan een link naar het bestand opvragen en die in een antwoord plakken.

@Rene123 Maar, je kunt dat vinkje toch alsnog plaatsen?