Uszkodzone pliki excel

New Contributor

Witam. Po ściągnięciu aktualizacji wyczyściło mi pulpit, oraz wykasowało pliki. Odzyskane pliki Excel są uszkodzone i nie mogę ich naprawić. Czy ktos podjał bby się takiej naprawy?

3 Replies

@wzajac3 

Możliwość odzyskania uszkodzonego pliku zależy również od rozszerzenia pliku, rozmiaru pliku i stopnia uszkodzenia. Oczywiście również z przyczyny, takiej jak oprogramowanie firm trzecich.

Oto link z informacjami i opcjami:

Naprawianie uszkodzonego skoroszytu

 

Autor tego tekstu nie zna języka, tekst został przetłumaczony maszynowo. Może zatem zawierać błędy gramatyczne lub wyrażeniowe.

 

Mam nadzieję, że mogłem ci pomóc z tymi informacjami.

 

NikolinoDE

Wiem, że nic nie wiem (Sokrates)

 

Witam! Próbowałem metod tyvh metod, niestety nie działają. Pliki się otwierają, niestety ich treśc to same znaczki

@NikolinoDE 

@wzajac3 

Co mogę jeszcze zaoferować, może spróbować makra... ale ogólnie opcje dla uszkodzonych plików Excela są bardzo ograniczone.

Naprawianie uszkodzonego skoroszytu

 

Sub GetChartValues() 
Dim NumberOfRows As Integer 
 Dim X As Object 
Counter = 2

' Calculate the number of rows of data.
NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 

' Write x-axis values to worksheet.
With Worksheets("ChartData")
.Range(.Cells(2, 1), _ 
 .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 

Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
End With 
 ' Loop through all series in the chart and write their values to

' the worksheet.
For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
With Worksheets("ChartData") 

.Range(.Cells(2, Counter), _ 
 .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
Application.Transpose(X.Values) 
 End With 

 Counter = Counter + 1
Next
End Sub