UMETANJE FUNKCIJA U EXCEL ZBRAJANJE ČELIJA

Copper Contributor

Zanima me zašto nemogu zbrojiti označene čelije ako sam zadala funkciju koja je adekvatna za to što želim.

 

lp

1 Reply

@Nikolina3108 

Ako imate funkciju već unesenu u Excel i pokušavate zbrojiti određene ćelije, moglo bi doći do problema ako neki od tih ćelija sadrže tekst ili nevaljane vrijednosti koje onemogućavaju pravilno izvođenje funkcije. Evo nekoliko mogućih razloga i rješenja:

  1. Pogrešna vrsta podataka: Ako pokušavate zbrojiti ćelije koje sadrže tekst, logičke vrijednosti ili datume, funkcija zbrajanja (SUM) može naići na poteškoće. Provjerite podatke u svakoj ćeliji i uvjerite se da su svi podaci koji se zbrajaju numeričke vrijednosti.
  2. Nevaljane vrijednosti: Ako imate nevaljane vrijednosti (npr. #DIV/0!, #VALUE!, #REF!, itd.) u rasponu ćelija koje zbrajate, to može uzrokovati probleme. Pregledajte svaku ćeliju i riješite potencijalne greške.
  3. Funkcija koja vraća grešku: Ako ste unijeli funkciju koja vraća grešku u jednoj od ćelija, to može utjecati na rezultat zbrajanja. Ako želite zbrojiti samo valjane rezultate, možete koristiti SUMIF funkciju da zanemarite greške, na primjer:

=SUMIF(A1:A10,">=0")

Ova funkcija će zbrojiti samo pozitivne vrijednosti.

4. Formati ćelija: Provjerite formate ćelija u rasponu. Ponekad, čak i ako brojevi izgledaju kao da su numerički, mogu biti spremljeni kao tekst. Možete pokušati promijeniti format ćelija u "Broj" kako biste osigurali da se tretiraju kao numeričke vrijednosti.

Ako nakon provjere ovih faktora i dalje imate problema, pokušajte konkretnije opisati kakvu funkciju koristite i na koji način pokušavate zbrojiti ćelije. To bi moglo pomoći u preciznijem određivanju uzroka problema. Tekst je revidiran sa AI.

Tekst je preveden pomoću softvera; može biti gramatičkih i/ili izraznih grešaka.

 

Moji odgovori su dobrovoljni i bez garancije!

 

Nadam se da će vam ovo pomoći.

 

Je li odgovor bio koristan? Označi kao najbolji odgovor i lajkuj!

Ovo će pomoći svim učesnicima foruma.