pop-up "Er zijn onvoldoende bronnen om een of meer formules te berekenen. Hierdoor kunnen deze ...."

Copper Contributor

Ik krijg bij het ingeven van een waarde in een cel van exel de volgende boodschap "Er zijn onvoldoende bronnen om een of meer formules te berekenen. Hierdoor kunnen deze formules niet worden gëvalueerd."

Bij iedere ingave dien ik de pop-up weg te klikken.

Deze boodschap krijg ik bij gebruik van alle excel files.

Heeft iemand een idee of dit ergens een instelling is, waardoor ik deze boodschap krijg.

 

When I enter a value in a cell in Excel, I get the following message "There are not enough resources to calculate one or more formulas. As a result, these formulas cannot be evaluated."

With every entry I have to click away the pop-up.

I get this message when using all excel files.

Does anyone have any idea if there is a setting somewhere that is causing me to get this message.

1 Reply