para excel super Basico, formulas: necesito sumar =-1+1=2 el negativo se sume

Copper Contributor

necesito saber como hacer auto suma con la condición de que si detecta  negativo lo sume en lugar de restar 

 

=suma(

PINTURA 
UBICACIONSISTEMAFISICODIFERENCIA 
PASS09210-8 
PASS081266 
   -1 
   4 
     
  =SUM(E3:E7) =-E3+E4-E5+E6
  1 19
     
     
     
     
     
     
1 Reply