Kiezen uit 1 item van meerdere Comboboxen naar legen cel

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-3080880%22%20slang%3D%22en-US%22%3EKiezen%20uit%201%20item%20van%20meerdere%20Comboboxen%20naar%20legen%20cel%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-3080880%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3E%3CFONT%3EIs%20het%20mogelijk%20om%20via%20een%20formulier%201%20waarde%20te%20selecteren%20van%20verschillende%20comboboxen%20naar%201%20cel%20%3F%26nbsp%3B%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22comboboxen.JPG%22%20style%3D%22width%3A%20273px%3B%22%3E%3CIMG%20src%3D%22https%3A%2F%2Ftechcommunity.microsoft.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F343362i2EAD7AE4D2FEA0FA%2Fimage-size%2Flarge%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D999%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22comboboxen.JPG%22%20alt%3D%22comboboxen.JPG%22%20%2F%3E%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Enkel%20cel.JPG%22%20style%3D%22width%3A%20207px%3B%22%3E%3CIMG%20src%3D%22https%3A%2F%2Ftechcommunity.microsoft.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F343363i9D686C5431C542CC%2Fimage-size%2Flarge%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D999%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Enkel%20cel.JPG%22%20alt%3D%22Enkel%20cel.JPG%22%20%2F%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-3080880%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EMacros%20and%20VBA%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-3081247%22%20slang%3D%22en-US%22%3ERe%3A%20Kiezen%20uit%201%20item%20van%20meerdere%20Comboboxen%20naar%20legen%20cel%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-3081247%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Ftechcommunity.microsoft.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F1289490%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40Marianne1111%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EKan%20je%20wat%20meer%20details%20verschaffen%3F%20Ik%20snap%20niet%20echt%20wat%20je%20bedoelt.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-3081499%22%20slang%3D%22en-US%22%3ERe%3A%20Kiezen%20uit%201%20item%20van%20meerdere%20Comboboxen%20naar%20legen%20cel%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-3081499%22%20slang%3D%22en-US%22%3EIk%20heb%20een%20database%20met%20gegevens%20die%20met%20een%20formulier%20ingevuld%20word%2C%3CBR%20%2F%3EIk%20heb%20op%20mijn%20formulier%204%20comboboxen%20met%20items.%20het%20zijn%20er%204%20geworden%20omdat%20de%20lijst%20veel%20te%20lang%20wordt%2C%20Elke%20combobox%20bevat%20een%20ander%20onderwerp.%20B.v%20Fruit%2C%20Zuivel%20%2CSnoep%20en%20Frisdrank.%3CBR%20%2F%3EEr%20mag%20maar%201%20item%20van%201%20combobox%20gekozen%20worden.%20Dat%20wil%20ik%20graag%20in%20die%20ene%20cel%20van%20mijn%20database.%3C%2FLINGO-BODY%3E
Occasional Contributor

Is het mogelijk om via een formulier 1 waarde te selecteren van verschillende comboboxen naar 1 cel ? 

 

 

 

comboboxen.JPGEnkel cel.JPG

6 Replies

@Marianne1111 

Kan je wat meer details verschaffen? Ik snap niet echt wat je bedoelt.

Ik heb een database met gegevens die met een formulier ingevuld word,
Ik heb op mijn formulier 4 comboboxen met items. het zijn er 4 geworden omdat de lijst veel te lang wordt, Elke combobox bevat een ander onderwerp. B.v Fruit, Zuivel ,Snoep en Frisdrank.
Er mag maar 1 item van 1 combobox gekozen worden. Dat wil ik graag in die ene cel van mijn database.

@Marianne1111 

Laten we zeggen dat je de keuze in cel C2 wilt opslaan.

Private Sub ComboBox1_Change()
  If Me.ComboBox1.Text <> "" Then
    Range("C2").Value = Me.ComboBox1.Text
  End If
End Sub

Private Sub ComboBox2_Change()
  If Me.ComboBox2.Text <> "" Then
    Range("C2").Value = Me.ComboBox2.Text
  End If
End Sub

Private Sub ComboBox3_Change()
  If Me.ComboBox3.Text <> "" Then
    Range("C2").Value = Me.ComboBox3.Text
  End If
End Sub

Private Sub ComboBox4_Change()
  If Me.ComboBox4.Text <> "" Then
    Range("C2").Value = Me.ComboBox4.Text
  End If
End Sub

Gebruik de echte namen van de comboboxen.

Beste Hans,
Ik ga het morgen gelijk uitproberen, Vba is niet makkelijk en ik ben nog maar 1 maand bezig met het een beetje onder de knie te krijgen. Maar ik vind het leuk om het te leren en je kan er zo veel mee. Het nadeel is dat ik geen les krijg en alles van het internet moet lezen. Daarom ben ik zo blij
dat ik hier een beetje hulp krijg.
Hartelijk dank hiervoor
Groetjes Marianne
Het werkte niet bij mij maar ik ga het alsnog proberen, ik denk dat het komt omdat er veel dezelfde naam in voor komt, hier ga ik even mee puzzelen (zo leer je het beste,

@Marianne1111 

Laat me weten als je verdere hulp nodig hebt.