How to move formula

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22%5C%26quot%3Blingo-sub-3165377%5C%26quot%3B%22%20slang%3D%22%5C%26quot%3Ben-US%5C%26quot%3B%22%3EHow%20to%20move%20formula%26lt%3B%5C%2Flingo-sub%26gt%3B%3CLINGO-BODY%20id%3D%22%5C%26quot%3Blingo-body-3165377%5C%26quot%3B%22%20slang%3D%22%5C%26quot%3Ben-US%5C%26quot%3B%22%3E%3CP%3EI%20have%20formula%20example%20as%20below%3A%26nbsp%3B%26lt%3B%5C%2FP%26gt%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%3DSOM.ALS(%24M%245%3A%24M%2419%3B%24AK%244%3B%24Z%245%3A%24Z%2419)%2BSOM.ALS(%24M%245%3A%24M%2419%3B%24AK%245%3B%24Z%245%3A%24Z%2419)%2BSOM.ALS(%24M%245%3A%24M%2419%3B%24AK%246%3B%24Z%245%3A%24Z%2419)%2BSOM.ALS(%24M%245%3A%24M%2419%3B%24AK%247%3B%24Z%245%3A%24Z%2419)%2BSOM.ALS(%24M%245%3A%24M%2419%3B%24AK%248%3B%24Z%245%3A%24Z%2419)%2BSOM.ALS(%24M%245%3A%24M%2419%3B%24AK%249%3B%24Z%245%3A%24Z%2419)%2BSOM.ALS(%24M%245%3A%24M%2419%3B%24AK%2410%3B%24Z%245%3A%24Z%2419)%2BSOM.ALS(%24M%245%3A%24M%2419%3B%24AK%2411%3B%24Z%245%3A%24Z%2419)%2BSOM.ALS(%24M%245%3A%24M%2419%3B%24AK%2412%3B%24Z%245%3A%24Z%2419)%2BSOM.ALS(%24M%245%3A%24M%2419%3B%24AK%2413%3B%24Z%245%3A%24Z%2419)%2BSOM.ALS(%24M%245%3A%24M%2419%3B%24AK%2414%3B%24Z%245%3A%24Z%2419)%26lt%3B%5C%2FP%26gt%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%26lt%3B%5C%2FP%26gt%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EWhen%20I%20want%20to%20move%20this%20formula%20(see%20above)%20to%20different%20cell%20with%20my%20mouse%2C%20I%20cant%20select%20all%20formulas%20(above)%20to%20move.%20I%20have%20to%20move%20every%20formula%20one%20by%20one%20to%20different%20cell.%20Is%20there%20option%20to%20select%20all%20the%20formulas%20and%20just%20move%20one%20time%20all%20of%20them%3F%26nbsp%3B%26lt%3B%5C%2FP%26gt%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%26lt%3B%5C%2FP%26gt%3B%26lt%3B%5C%2Flingo-body%26gt%3B%3CLINGO-LABS%20id%3D%22%5C%26quot%3Blingo-labs-3165377%5C%26quot%3B%22%20slang%3D%22%5C%26quot%3Ben-US%5C%26quot%3B%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EFormulas%20and%20Functions%26lt%3B%5C%2Flingo-label%26gt%3B%26lt%3B%5C%2Flingo-labs%26gt%3B%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3C%2FLINGO-SUB%3E
Occasional Contributor

I have formula example as below: 

=SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$4;$Z$5:$Z$19)+SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$5;$Z$5:$Z$19)+SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$6;$Z$5:$Z$19)+SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$7;$Z$5:$Z$19)+SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$8;$Z$5:$Z$19)+SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$9;$Z$5:$Z$19)+SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$10;$Z$5:$Z$19)+SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$11;$Z$5:$Z$19)+SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$12;$Z$5:$Z$19)+SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$13;$Z$5:$Z$19)+SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$14;$Z$5:$Z$19)

 

When I want to move this formula (see above) to different cell with my mouse, I cant select all formulas (above) to move. I have to move every formula one by one to different cell. Is there option to select all the formulas and just move one time all of them? 

 

9 Replies

@hcikla 

What exactly do you mean by "I can't select all formulas (above) to move"?

Hallo Hans, Als ik de formule één of meer regels naar beneden wil verplaatsen, dan moet ik ze één voor één verplaatsen. Bestaat er geen optie in excel om alles één keer te verplaatsen?

Hi Hans, If I want to move the formula down one or more lines, I have to move them one by one. Is there no option in Excel to move everything once?
deze formule bijvoorbeeld:
=SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$4;$Z$5:$Z$19)+SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$5;$Z$5:$Z$19)+SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$6;$Z$5:$Z$19)+SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$7;$Z$5:$Z$19)+SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$8;$Z$5:$Z$19)+SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$9;$Z$5:$Z$19)+SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$10;$Z$5:$Z$19)+SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$11;$Z$5:$Z$19)+SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$12;$Z$5:$Z$19)+SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$13;$Z$5:$Z$19)+SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$14;$Z$5:$Z$19)

@hcikla 

Wat moet je één voor één verplaatsen, en wat gaat er mis als je de hele formule in één keer verplaatst?

Deze formule staat in regel 5 tot en met 19 > SOM.ALS($M$5:$M$19;$AK$4;$Z$5:$Z$19

Stel als ik deze formule (in z'n geheel) met mijn muis wil verplaatsen naar regel 10 tot en met 24. dan moet ik deze handeling meerdere keren verichten, omdat excel de bovengenoemde niet in z'n geheel selecteerd. Is er een sneltoets of dergelijks om alles in de formule te selecteren en alles in één keer te verplaatsen?

@hcikla 

Je kan een cel met de formule selecteren en kopiëren (Ctrl+C)

Selecteer dan de doelcellen en plak (Ctrl+V)

Het gaat hier niet om dat de formule zelf verplaatst moet worden naar een doelcel.

Het gaat hier om een wijziging van de regels in de formule met behulp van een muis.
Dus als je dubbel klikt op de formule, dan worden de verwijzigen naar de cellen zichtbaar. Hier wil ik graag wijziging aanbrengen door mbv muis te verplaatsen naar een andere regel.

aanvullend info: de formule is verwezen naar een draai tabel.
If you want the range references to change as you copy the formula down the column, then you could omit the $ in front of the row references (the $ fixes the row/column references). Also, I think you could shorten your formula to

=SOM(SOM.ALS($M5:$M19; $AK$4:$AK$14; $Z5:$Z19))

If you don't have office 365, then you would need to hit Ctrl+Shift+Enter after keying/copying the formula to the formula bar, or use sumproduct instead of the sum function.