SOLVED

Generating table names based on dropdown list

Copper Contributor

Hello everyone!

I am new to VBA and I am still just exploring. :lol:

I want to create a table names based on my dropdown list I created in sheet1. I also want my table to be flexible, when I add or remove a value in my dropdown list, it will automatically update the table names in sheet2 as well.

For example, in sheet1 this is my dropdown list

PauloTero_0-1703645376090.png

 


Names:
STAG
ISABELA
ILOCOS
BICOL
CALBAYOG

The output should be like this:

PauloTero_1-1703645447927.png

and If I delete STAG, the column in my table in sheet2 should also be deleted. Same goes when I add a new value, a new table column should be created as well based on the dropdown list values in sheet1.

Thank you in advance!

3 Replies

Pre @PauloTero,
subukan mo tong VBA na 'to.

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  If Target.Address = "$A$2" Then 'Assuming the dropdown list is in cell A2
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet2")
    ws.Rows(3).ClearContents 'Assuming the table starts in row 3
    ws.Range("A3").Value = Target.Value
  End If
End Sub

Papalitan niyan yung mga content ng nasa row 3 sa sheet2, then kukunin ng A3 yung target value sa sheet1 (dropwdown list). paki palitan na lang ng sheet name at cell para sa actual na data mo.
example lang yan, kung hindi gumana message ka ulit.

best response confirmed by PauloTero (Copper Contributor)
Solution

Hello @PauloTero 

pre ito na ang pinaka aantay mo! hehe.
ang ginawa ko, nag allocate ako ng 100 columns para sa monthly sheet mo. ngayon, kung ilan lang yung name ng farm mo sa drop down sheet mo, yun lang din ang mag aappear sa monthly sheet mo, then the rest na natitira sa nakahide lang siya, so if ever na may idadagdag ka, lalabas yun, pero kung nabawasan pangalan ng farms mo, maghihide na siya ng kusa..

nga pala naka macro siya, gumawa ako ng trigger sa Monthly sheet mo, makikita mo sa cell A5(UPDATE FARM ang pangalan), so once na may ginawa kang pagbabago sa DROP DOWN sheet mo, iclick mo lang yung update farm button sa monthly sheet mo then magupdate na siya.

Rr__0-1704178293035.png

 


Cheers tol!

maraming salamat sir! okay na po :D
1 best response

Accepted Solutions
best response confirmed by PauloTero (Copper Contributor)
Solution

Hello @PauloTero 

pre ito na ang pinaka aantay mo! hehe.
ang ginawa ko, nag allocate ako ng 100 columns para sa monthly sheet mo. ngayon, kung ilan lang yung name ng farm mo sa drop down sheet mo, yun lang din ang mag aappear sa monthly sheet mo, then the rest na natitira sa nakahide lang siya, so if ever na may idadagdag ka, lalabas yun, pero kung nabawasan pangalan ng farms mo, maghihide na siya ng kusa..

nga pala naka macro siya, gumawa ako ng trigger sa Monthly sheet mo, makikita mo sa cell A5(UPDATE FARM ang pangalan), so once na may ginawa kang pagbabago sa DROP DOWN sheet mo, iclick mo lang yung update farm button sa monthly sheet mo then magupdate na siya.

Rr__0-1704178293035.png

 


Cheers tol!

View solution in original post