Excel Formula problem

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2942922%22%20slang%3D%22en-US%22%3EExcel%20Formula%20problem%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2942922%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3CU%3E%26nbsp%3B%20A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%20B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%20C%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%20D%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%20D%20-%20S%2FB%3C%2FU%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E1%20Tom%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%2010.00%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%205.00%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%20False%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%205.00%3C%2FP%3E%3CP%3E2%20Joe%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%2010.00%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%205.00%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%20False%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%205.00%3C%2FP%3E%3CP%3E3%20Mary%26nbsp%3B%26nbsp%3B%2010.00%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%205.00%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%20False%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%20N%2FA%3C%2FP%3E%3CP%3E4%20Jan%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%2010.00%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%205.00%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%20False%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%20N%2FA%3C%2FP%3E%3CP%3E5%20Karen%26nbsp%3B%2010.00%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%205.00%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%20False%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%205.00%3C%2FP%3E%3CP%3EThe%20formula%20in%20D1%20thru%20D5%20%3DIf(A1%3D%22Tom%22%2CIf(A1%3D%22Joe%22%2CIf(A1%3D%22Karen%22%2Csum(B1-C1)%2C%22N%2FA%22)))%20is%20returning%20False%20and%20D1-5%20should%20be%20D%20-%20S%2FB%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-3003910%22%20slang%3D%22en-US%22%3ERe%3A%20Excel%20Formula%20problem%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-3003910%22%20slang%3D%22en-US%22%3Ei%20think%20i%20know%20your%20problem.%20try%20this%20formula%20instead%3A%3CBR%20%2F%3E%3DIF(OR(A1%3D%22Tom%22%2CA1%3D%22Joe%22%2CA1%3D%22Karen%22)%2CSUM(B1-C1)%2C%22N%2FA%22)%3C%2FLINGO-BODY%3E
Visitor

    A        B           C         D          D - S/B

1 Tom    10.00    5.00     False       5.00

2 Joe      10.00    5.00     False       5.00

3 Mary   10.00    5.00     False       N/A

4 Jan      10.00    5.00     False       N/A

5 Karen  10.00    5.00     False       5.00

The formula in D1 thru D5 =If(A1="Tom",If(A1="Joe",If(A1="Karen",sum(B1-C1),"N/A"))) is returning False and D1-5 should be D - S/B

1 Reply
i think i know your problem. try this formula instead:
=IF(OR(A1="Tom",A1="Joe",A1="Karen"),SUM(B1-C1),"N/A")