Crear calendario en Excel exportable a icalendar o similar

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22%5C%26quot%3Blingo-sub-3147679%5C%26quot%3B%22%20slang%3D%22%5C%26quot%3Bes-ES%5C%26quot%3B%22%3ECreate%20calendar%20in%20Excel%20exportable%20to%20icalendar%20or%20similar%26lt%3B%5C%2Flingo-sub%26gt%3B%3CLINGO-BODY%20id%3D%22%5C%26quot%3Blingo-body-3147679%5C%26quot%3B%22%20slang%3D%22%5C%26quot%3Bes-ES%5C%26quot%3B%22%3E%3CP%3ECan%20I%20record%20dates%20in%20%3CA%20href%3D%22%5C%26quot%3Bhttps%3A%2F%2Ftechcommunity.microsoft.com%2Ft5%2Fforums%2Fpostpage%2Fboard-id%2FExcelGeneral%23%5C%26quot%3B%22%20target%3D%22%5C%26quot%3B_blank%5C%26quot%3B%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3EExcel%26lt%3B%5C%2FA%26gt%3B%20that%20are%20exportable%20to%20different%20CALENDAR%20formats%20on%20iOs%20or%20Android%3F%20Thank%20you!%26lt%3B%5C%2FP%26gt%3B%26lt%3B%5C%2Flingo-body%26gt%3B%3CLINGO-LABS%20id%3D%22%5C%26quot%3Blingo-labs-3147679%5C%26quot%3B%22%20slang%3D%22%5C%26quot%3Bes-ES%5C%26quot%3B%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EExcel%26lt%3B%5C%2Flingo-label%26gt%3B%26lt%3B%5C%2Flingo-labs%26gt%3B%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3C%2FLINGO-SUB%3E
Occasional Visitor

¿Se puede registrar fechas en Excel que sean exportables a distintos formatos de CALENDARIO en iOs o Android? ¡Gracias!

0 Replies