SOLVED

cel-properties time uu:mm returns wrong result

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2201929%22%20slang%3D%22en-US%22%3Ecel-properties%20time%20uu%3Amm%20returns%20wrong%20result%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2201929%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3EI%20have%20an%20excel%20sheet%20where%20I%20want%20to%20put%20in%20kolom%20D%20a%20start%20time%20and%20kolom%20E%20a%20stop%20time.%20then%20I%20want%20to%20be%20able%20to%20calculate%20the%20number%20of%2015minute-periods%20between%20those%20times.%20whenever%20I%20change%20the%20cel-properties%20to%20uu%3Amm%20(hh%3Amm%20in%20english)%20and%20I%20type%20in%209%20for%209%20AM%20I%20get%2000%3A00%20for%20result%20and%20in%20the%20upper%20bar%20I%20see%20that%20the%209%20has%20been%20put%20as%20a%20day%20in%20a%20date%20but%20I%20have%20no%20date%20specified.%20How%20do%20I%20get%20it%20to%20show%20me%2009%3A00%3F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-2201929%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EExcel%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E
New Contributor

I have an excel sheet where I want to put in kolom D a start time and kolom E a stop time. then I want to be able to calculate the number of 15minute-periods between those times. whenever I change the cel-properties to uu:mm (hh:mm in english) and I type in 9 for 9 AM I get 00:00 for result and in the upper bar I see that the 9 has been put as a day in a date but I have no date specified. How do I get it to show me 09:00?

4 Replies
best response confirmed by Rensice (New Contributor)
Solution

@Rensice 

Translated with software, user does not speak this language:

Vertaald met software, spreekt de gebruiker deze taal niet:

Het verschil tussen twee tijdstippen berekenen

Stel, u wilt weten hoe lang het duurt voordat een werknemer een operatie voor de assemblageregel uitvoert of een Fast voedsel-order die op piekuren moet worden verwerkt. Er zijn verschillende manieren om het verschil tussen twee tijdstippen te berekenen.

 

Hier is een eenvoudig voorbeeld toegevoegd aan het bestand.

Format Cells: [h]: mm; @ 

Ik zou graag willen weten of ik zou kunnen helpen.

 

Nikolino

Ik weet dat ik niets weet (Socrates)

* Markeer en stem alstublieft op dit antwoord als het u helpt, aangezien het nuttig zal zijn voor meer communityleden die hier lezen.

 

 

Input 9 to give 9 days
Input 9: to give 9 hours
I think I have understood
I made the corrections in the existing post.

Thank you,
Nikolino
celeigenschappen aanpassen naar [u] werkt voor het bepalen van het aantal kwartieren icm de toevoeging van *60/15.
invoeren van 9 voor 9 uur werkt niet, dat geeft een datum. invoeren van 9: voor 9 uur werkt wel.
Celeigenschappen aanpassen van de tijdstippen waartussen de kwartieren bepaald moeten worden verandert niet naar uu:mm door aanpassing naar [u]:mm en blijft op achtergrond uu:mm:ss weergeven. Dank u beiden Nikolino en Peter Bartholomew