Autosom en meerdere cellen

Copper Contributor

ik zoek een formule

je maakt een optelsom van 2 cellen, (10 + 20) uitkomst (autosom) (30) komt in een
derde cel moet som blijven staan
als ik cel 1 of 2 naar ander getal (20 + 20), kan er dan een cel automatisch gemaakt worden met die som zonder dat derde cel vierde (20+20) (30) (40)

3 Replies

@Joannes67 

De tekst is met software vertaald, de gebruiker kan deze taal niet spreken.

 

Met uw toestemming is het niet mogelijk om uw verzoek in behandeling te nemen, helaas helpt de onnauwkeurige vertaling mij ook niet. Kunt u nader toelichten wat u graag zou willen doen?

Als het niet eenvoudig uit te leggen is, voeg dan een bestand met de probleemstelling toe (zonder gevoelige gegevens).

Het kennen van de Excel-versie en het besturingssysteem zou voordelig zijn voor JOU.

 

Zoals ik het begrijp, ongeacht welke getallen er tussen cel 1 en 2 staan, je wilt dat het alleen cellen 1 en 2 telt.

 

Zo ja, dan:

Als cel A1 = 10

en cel B1 = 20

plaats deze vereenvoudiging in cel C1

= A1 + B1

 

-------------------------------------------

With your permission, it is not possible to pursue your request, unfortunately the imprecise translation does not help me either. Could you please explain in more detail what you would like to do?

If it is not easy to explain, please include a file with the problem statement (without sensitive data).

Knowing the Excel version and the operating system would be advantageous for YOU.

 

As I understand it, no matter what numbers are between cell 1 and 2, you want it to only count cells 1 and 2.

 

If so, then:

If cell A1 = 10

and cell B1 = 20

insert this simplification in cell C1

= A1 + B1

 

 

 

@NikolinoDE

ok ik probeer het uit te leggen met cellen:

cel A1 = 10

cel B1 = 20

cel C1  = som(A1 + B1)     = 10+20 = 30 -> cel C1 = 30

dat is makkelijk, maar ik zoek dit,

als ik alleen cel A1 = 20 of , ..... verander dan wordt ik cel C1 = 20 + 20 = 40 cel C1 = 40 maar die 30 moeten blijven van som ervoor en de som in cel D4 moet de nieuwe zijn som van  som (A1 + B1)

dus als ik een nieuw nummer in cel A1 plaats, resulteert de volgende som in een nieuwe cel, maar verandert de cel ervoor, ik hoop dat je het nu begrijpt,

Jan

 

@Joannes67 

As I wrote before, knowing the Excel version and the operating system would be an advantage for you ... unfortunately I cannot find anything like that in your message.

 

As far as I could discover the file was made with Excel 2006 and of course with Mac as the operating system.

For your task (as far as I understand from your assignment and translation) you would need VBA or maybe the LET function , but unfortunately I cannot tell you whether it works with LET or is available in Mac (also did not research), since my knowledge of Mac matters is very limited (to put it mildly).

 

With the simple IF function I created C1 and D1 for you, as far as it was understandable for me from the task. Sample file is included.

 

Maybe a Mac specialist will contact you and can then help you.

 

Until then, I wish you much fun with Excel.

 

Thank you for your patience and understanding

 

NikolinoDE