בחירה מרשימה בעת סינון

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2096809%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9F%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2096809%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3E%D7%94%D7%99%D7%99%2C%3C%2FP%3E%3CP%3E%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%A2%D7%AA%D7%99%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%98%D7%95%D7%95%D7%97%20%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%20%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9F.%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A0%D7%A1%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%20%D7%95%D7%94%D7%95%D7%90%20%D7%9C%D7%90%20%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%20%D7%9C%D7%99.%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%94%20showing%20all%20%D7%90%D7%9A%20%D7%9C%D7%90%20%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%9F%20%D7%9C%D7%99%20%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%20%D7%9B%D7%9C%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%20%D7%9B%D7%A4%D7%99%20%D7%A9%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%20%D7%91%D7%93%22%D7%9B%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%D7%90%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-2096809%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EExcel%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2097344%22%20slang%3D%22de-DE%22%3ESubject%3A%20.%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2097344%22%20slang%3D%22de-DE%22%3E%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Ftechcommunity.microsoft.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F942653%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40sagitaltmangmailcom%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EWith%20your%20permission%2C%20if%20I%20can%20recommend%20you%2C%20add%20a%20file%20(without%20sensitive%20data)%20to%20your%20project.%3C%2FP%3E%3CP%3EExplain%20your%20plans%20in%20relation%20to%20this%20file.%20So%20you%20can%20get%20a%20solution%20that%20is%20tailored%20to%20your%20needs%20much%20faster.%3C%2FP%3E%3CP%3EAt%20the%20same%20time%2C%20it%20is%20much%20easier%20for%20someone%20who%20wants%20to%20help%20understand%20the%20subject.%3C%2FP%3E%3CP%3EA%20win-win%20situation%20for%20everyone.%3C%2FP%3E%3CP%3EPlease%20no%20Picture%2C%20even%20if%20it%20is%20said%20that%20a%20picture%20can%20say%20a%20thousand%20words%2C%20it%20is%20certainly%20not%20in%20the%20case%20of%20Excel%2C%20on%20the%20contrary%20in%20some%20cases.%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E*%20Knowing%20the%20Excel%20version%20and%20operating%20system%20would%20be%20an%20advantage.%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EThank%20you%20for%20your%20understanding%20and%20patience%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3ENikolino%3C%2FP%3E%3CP%3EI%20know%20I%20don't%20know%20anything%20(Socrates)%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
Occasional Visitor

היי,

ביצעתי עבור טווח נתונים גדול סינון. אני מנסה לבחור עבור עמודה מסויימת מספר לקוח והוא לא מאפשר לי. אני מקבלת הערה showing all אך לא נותן לי לראות את כל מספרי הלקוח כפי שאפשר בד"כ

 

אודה לעזרה

1 Reply

@sagitaltmangmailcom 

With your permission, if I can recommend you, add a file (without sensitive data) to your project.

Explain your plans in relation to this file. So you can get a solution that is tailored to your needs much faster.

At the same time, it is much easier for someone who wants to help to understand the subject.

A win-win situation for everyone.

Please no Picture, even if it is said that a picture can say a thousand words, it is certainly not in the case of Excel, on the contrary in some cases.

 

* Knowing the Excel version and operating system would also be an advantage.

 

Thank you for your understanding and patience

 

Nikolino

I know I don't know anything (Socrates)