EDGE DOĞA BİZİ DAHA RAHATLATIR.EDGE YE DOĞA İLGİLİ ÖZELLİK GELSİN DEYENLER 100 YAZSIN

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2939140%22%20slang%3D%22en-US%22%3EEDGE%20DO%C4%9EA%20B%C4%B0Z%C4%B0%20DAHA%20RAHATLATIR.EDGE%20YE%20DO%C4%9EA%20%C4%B0LG%C4%B0L%C4%B0%20%C3%96ZELL%C4%B0K%20GELS%C4%B0N%20DEYENLER%20100%20YAZSIN%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2939140%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3EGYTFDER5TTGF%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E