نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

New Contributor

کنترل از راه دور مخفف "مدیریت ارتباط با مشتری" و اشاره به تمام استراتژی ها، تکنیک ها، ابزارها، و فن آوری های مورد استفاده توسط شرکت ها برای توسعه، حفظ و به دست آوردن مشتریان است.

این نرم افزار تضمین می کند که هر مرحله از تعامل با مصرف کنندگان هموار و کارآمد پیش می رود تا سود کلی افزایش یابد. این نرم افزار داده های مشتری را از کانال های متعدد جمع آوری می کند. از این رو، CRM ذخیره اطلاعات دقیق در تاریخ خرید کلی، اطلاعات شخصی، و حتی خرید الگوهای رفتار.

1 Reply

@OwjCRM

سی ار ام فقط نرم افزار نیست به نظر من علاوه بر نرم افزار باید علم استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان رو در نظر داشت.