תווים מיוחדים מקבלים כיווניות משמאל לימין גם בהקלדתם בעברית

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-838814%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F%20%D7%92%D7%9D%20%D7%91%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%93%D7%AA%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-838814%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3E%D7%9B%D7%90%D7%A9%D7%A8%20%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%D7%95%20%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%20%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%97%20%D7%90%D7%95%20%D7%9E%D7%A7%D7%A3%20%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%97%2C%20%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%94%20%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%AA%20%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A4%D7%9B%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%20%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F.%20%D7%9B%D7%93%D7%99%20%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%9F%20%D7%90%D7%AA%20%D7%96%D7%94%20%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%A5%20RTLRUN%3CBR%20%2F%3E%D7%90%D7%95%20%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%9C%20%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%20(%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%AA)%3C%2FP%3E%3CP%3E%D7%9B%D7%A0%22%D7%9C%20%D7%91%D7%A9%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%90%D7%95%20%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%9C%D7%94%20(%D7%91%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94%20%D7%90%D7%95%20%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%93%D7%99%20%D7%90%D7%A3-9)%20-%20%D7%94%D7%99%D7%90%20%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%AA%20%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F%20%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%9F%20%D7%90%D7%AA%20%D7%96%D7%94%20%D7%99%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%AA.%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%96%D7%94%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%92%D7%9D%20%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%20%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D.%20%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%A8.%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%D7%9B%D7%A0%22%D7%9C%20%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A9%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%AA%D7%95%20%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%20%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-839010%22%20slang%3D%22en-US%22%3ERe%3A%20%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F%20%D7%92%D7%9D%20%D7%91%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%93%D7%AA%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-839010%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3EHi%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Ftechcommunity.microsoft.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F404018%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40dvdhll%3C%2FA%3E(David)%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EThanks%20for%20letting%20us%20know%20about%20this%20issue%20and%20for%20entering%20the%20competition.%20Our%20Word%20on%20the%20web%20Development%20team%20will%20take%20a%20look%20at%20it.%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3ERegards%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EStafford%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
Highlighted
Occasional Contributor

כאשר מקלידים תו רווח קשיח או מקף קשיח, הכיווניות משתנה אוטומטית והופכת לכיווניות שמאל ימין. כדי לתקן את זה צריך להריץ RTLRUN
או לעשות קונטורל רווח (שעוזר חלקית)

כנ"ל בשעת הוספה של הפניה מקושרת או עדכון שלה (בהדפסה או על-ידי אף-9) - היא מקבלת אוטומטית כיווניות משמאל-לימין וצריך לתקן את זה ידנית. 

יכול להיות שזה קורה גם בהוספת שדות נוספים. איני זוכר. 

כנ"ל לפעמים בשעת הוספה של התו שלוש נקודות.

1 Reply
Highlighted

Hi @dvdhll (David)

 

Thanks for letting us know about this issue and for entering the competition. Our Word on the web Development team will take a look at it. 

Regards

Stafford