כיווניות משמאל לימין במספרי הערות שוליים/סיום

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-838783%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D%2F%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-838783%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%A8%D7%91.%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9D%20%D7%9B%D7%9E%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%20%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%20%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%90%D7%96%20%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%93%20(%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%20%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%95%20%D7%9E%D7%90%D7%96%20%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94%202).%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94%3A%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F.%20%D7%9B%D7%A0%22%D7%9C%20%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D.%26nbsp%3B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%9B%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%94%2C%20%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A9%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%94%20%D7%94%D7%95%D7%90%20%D7%91%D7%A2%D7%9C%20%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F.%20%D7%9B%D7%A0%22%D7%9C%20%D7%90%D7%9D%20%D7%94%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%94%20%D7%94%D7%99%D7%90%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%9C%D7%90%20%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D.%26nbsp%3B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%D7%90%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D%2F%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98.%26nbsp%3B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%D7%9C%D7%A9%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94%20%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98%20%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%95%20%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%AA%20%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D.%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%20%D7%9E%D7%9B%D7%9F%20%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%95%20%D7%90%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%94%20%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%20%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA%20RTLRUN%20%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%93%2C%20%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%90%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%9A%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91%20%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%94%20%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94.%26nbsp%3B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-838797%22%20slang%3D%22en-US%22%3ERe%3A%20%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D%2F%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-838797%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3E%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%96%D7%94%20%D7%A9%D7%90%D7%99%20%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9D%20%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%96%D7%94%20%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%94%20%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-838993%22%20slang%3D%22en-US%22%3ERe%3A%20%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D%2F%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-838993%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3EHi%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Ftechcommunity.microsoft.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F404018%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40dvdhll%3C%2FA%3E(David)%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EThanks%20for%20giving%20us%20this%20feedback%20and%20for%20entering%20the%20competition!%20We%20really%20appreciate%20it.%20We%20will%20have%20the%20Word%20on%20the%20web%20Development%20team%20take%20a%20close%20look%20at%20it.%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3ERegards%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EStafford%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
Highlighted
Occasional Contributor

שלום רב. במענה לתחרות אני מפרסם כמה בעיות שמלוות את וורד בעברית פחות או יותר מאז ומתמיד (אני מכיר אותו מאז גרסה 2).

בעיה: מספרי הערות שוליים בגוף ההערות מקבלים כיווניות משמאל לימין. כנ"ל לגבי הערות סיום. 

כלומר כשמוסיפים הערה, המספר שלה בתחילת ההערה הוא בעל כיווניות משמאל לימין. כנ"ל אם ההערה היא באותיות עבריות ולא במספרים. 

אין בעיה עם הכיווניות של מצייני הערות השוליים/סיום בגוף הטקסט. 

לשחזור הבעיה פשוט בצעו הוספת הערת שוליים. לאחר מכן בחרו את מספר ההערה החדשה והפעילו פקודת RTLRUN מרשימת הפקודות של וורד, ותראו איך העיצוב משתנה בהתאם לכיווניות העברית הנכונה. 

 

2 Replies
Highlighted

אירוניה זה שאי אפשר לפרסם בפורום הזה טקסט עם כיוון פסקה מימין לשמאל

Highlighted

Hi @dvdhll (David)

Thanks for giving us this feedback and for entering the competition! We really appreciate it. We will have the Word on the web Development team take a close look at it. 

Regards

Stafford