גרשיים לא מזוהים כחלק מהמילה

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-838826%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%D7%92%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%90%20%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D%20%D7%9B%D7%97%D7%9C%D7%A7%20%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-838826%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3E%D7%9B%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2%20%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9A%20%D7%94%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98%20%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%93%2C%20%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%20%D7%96%D7%94%20%D7%94%D7%99%D7%90%20%D7%9C%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A5%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%A9%D7%99%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%2F%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%D7%94.%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94%20%D7%A9%D7%90%D7%9D%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%AA%20%D7%92%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%2C%20%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9C%2C%20%D7%94%D7%A1%D7%9E%D7%9F%20%D7%99%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%2C%20%D7%95%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%93%D7%9C%D7%92%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94.%3C%2FP%3E%3CP%3E%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%99%D7%9F%20%D7%93%D7%91%D7%A8%20%D7%9B%D7%96%D7%94%20%D7%92%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94.%20%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%2C%20%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%97%D7%A1%20%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D%2C%20%D7%9B%D7%99%20%D7%9B%D7%A9%D7%9E%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98%20%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%94%20%D7%92%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20(%D7%9B%D7%9E%D7%95%20%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%9C%20%D7%91%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94)%20%D7%96%D7%94%20%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%A9%20%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%93%20%D7%A9%D7%90%D7%99%20%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%20%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2%20%D7%91%D7%95%20%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA.%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%D7%94%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%3A%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%93%D7%99%D7%A8%20%D7%A9%D7%92%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%A9%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%9D%20%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9D%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%20%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%95%D7%9C%D7%90%20%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%20%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94%20%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A1%D7%9E%D7%9F.%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-838997%22%20slang%3D%22en-US%22%3ERe%3A%20%D7%92%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%90%20%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D%20%D7%9B%D7%97%D7%9C%D7%A7%20%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-838997%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3EHi%20David%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Ftechcommunity.microsoft.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F404018%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40dvdhll%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22box-sizing%3A%20border-box%3B%20color%3A%20%23333333%3B%20font-family%3A%20inherit%3B%20font-size%3A%2016px%3B%20font-style%3A%20normal%3B%20font-variant%3A%20normal%3B%20font-weight%3A%20300%3B%20letter-spacing%3A%20normal%3B%20line-height%3A%201.7142%3B%20orphans%3A%202%3B%20text-align%3A%20left%3B%20text-decoration%3A%20none%3B%20text-indent%3A%200px%3B%20text-transform%3A%20none%3B%20-webkit-text-stroke-width%3A%200px%3B%20white-space%3A%20normal%3B%20word-spacing%3A%200px%3B%20margin%3A%200px%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22box-sizing%3A%20border-box%3B%20color%3A%20%23333333%3B%20font-family%3A%20inherit%3B%20font-size%3A%2016px%3B%20font-style%3A%20normal%3B%20font-variant%3A%20normal%3B%20font-weight%3A%20300%3B%20letter-spacing%3A%20normal%3B%20line-height%3A%201.7142%3B%20orphans%3A%202%3B%20text-align%3A%20left%3B%20text-decoration%3A%20none%3B%20text-indent%3A%200px%3B%20text-transform%3A%20none%3B%20-webkit-text-stroke-width%3A%200px%3B%20white-space%3A%20normal%3B%20word-spacing%3A%200px%3B%20margin%3A%200px%3B%22%3EMany%20thanks%20for%20entering%20the%20competition!%20We%20will%20have%20the%20Word%20on%20the%20web%20Development%20team%20take%20a%20close%20look%20at%20your%20suggestion.%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22box-sizing%3A%20border-box%3B%20color%3A%20%23333333%3B%20font-family%3A%20inherit%3B%20font-size%3A%2016px%3B%20font-style%3A%20normal%3B%20font-variant%3A%20normal%3B%20font-weight%3A%20300%3B%20letter-spacing%3A%20normal%3B%20line-height%3A%201.7142%3B%20orphans%3A%202%3B%20text-align%3A%20left%3B%20text-decoration%3A%20none%3B%20text-indent%3A%200px%3B%20text-transform%3A%20none%3B%20-webkit-text-stroke-width%3A%200px%3B%20white-space%3A%20normal%3B%20word-spacing%3A%200px%3B%20margin%3A%200px%3B%22%3ERegards%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22box-sizing%3A%20border-box%3B%20color%3A%20%23333333%3B%20font-family%3A%20inherit%3B%20font-size%3A%2016px%3B%20font-style%3A%20normal%3B%20font-variant%3A%20normal%3B%20font-weight%3A%20300%3B%20letter-spacing%3A%20normal%3B%20line-height%3A%201.7142%3B%20orphans%3A%202%3B%20text-align%3A%20left%3B%20text-decoration%3A%20none%3B%20text-indent%3A%200px%3B%20text-transform%3A%20none%3B%20-webkit-text-stroke-width%3A%200px%3B%20white-space%3A%20normal%3B%20word-spacing%3A%200px%3B%20margin%3A%200px%3B%22%3EStafford%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1398604%22%20slang%3D%22en-US%22%3ERe%3A%20%D7%92%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%90%20%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D%20%D7%9B%D7%97%D7%9C%D7%A7%20%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1398604%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Ftechcommunity.microsoft.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F404018%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40dvdhll%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22margin%3A%200in%3B%20font-family%3A%20Calibri%3B%20font-size%3A%2011.0pt%3B%22%3E%3CSPAN%20style%3D%22direction%3A%20rtl%3B%20unicode-bidi%3A%20embed%3B%22%3E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%AA%20%D7%96%D7%94%20%D7%95%D7%9C%D7%90%20%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%9C%20%D7%A2%D7%95%D7%93%20%D7%9C%D7%A9%D7%97%D7%96%D7%A8%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90.%20%D7%94%D7%99%D7%95%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A7%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%9E%D7%9F%20%D7%90%D7%A9%D7%A8%20%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A0%D7%95.%20%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%20%D7%9C%D7%99%20%D7%90%D7%9D%20%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9F.%20%D7%99%D7%A9%20%D7%9C%D7%9A%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22margin%3A%200in%3B%20font-family%3A%20Calibri%3B%20font-size%3A%2011.0pt%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22margin%3A%200in%3B%20font-family%3A%20Calibri%3B%20font-size%3A%2011.0pt%3B%22%3E%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%94%3A%20%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%96%D7%95%20%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9E%D7%94%20%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA%20'%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%9D%20Bing'.%20%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%20%D7%9C%D7%99%20%D7%90%D7%9D%20%D7%90%D7%AA%D7%94%20%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%94.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
Highlighted
Occasional Contributor

כשמנסים לנוע במהירות בתוך הטקסט בוורד, הדרך לעשות את זה היא ללחוץ על קונטרול ומקשי החיצים ימינה/שמאלה. 

הבעיה שאם מילה כוללת גרשיים, למשל מנכ"ל, הסמן יעצור בגרשיים, ולא ידלג מילה שלמה.

באנגלית אין דבר כזה גרשיים בתוך מילה. בעברית יש, וצריך להתייחס בהתאם, כי כשמתעסקים בטקסט מרובה גרשיים (כמו למשל ביבליוגרפיה) זה מתיש מאוד שאי אפשר לנוע בו במהירות. 

הפתרון: להגדיר שגרשיים שיש לפניהם ואחריהם אות הם חלק מהמילה ולא ישמשו נקודת עצירה בתנועה מהירה של הסמן. 

2 Replies
Highlighted

Hi David @dvdhll 

 

Many thanks for entering the competition! We will have the Word on the web Development team take a close look at your suggestion. 

Regards

Stafford 

Highlighted

@dvdhll 

חקרנו את זה ולא נוכל עוד לשחזר את הנושא. היו בעיות עם קפיצות הסמן אשר תוקנו. תודיע לי אם עדיין. יש לך בעיות

 

הערה: הודעה זו תורגמה באמצעות 'מתרגם Bing'. הודע לי אם אתה מתקשה להבין אותה.