MSSQL Veriler kayboldu yardım

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1086726%22%20slang%3D%22en-US%22%3EMSSQL%20Veriler%20kayboldu%20yard%C4%B1m%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1086726%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3EHerkese%20Merhaba%2C%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EServer%202016%20%C3%BCzerinde%20kurulu%20olan%20SQL%20Server%202014'de%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan%20muhasebe%20veritaban%C4%B1m%C4%B1zda%208%20ayl%C4%B1k%20veri%20kayb%C4%B1%20ya%C5%9Fand%C4%B1.%20Veritaban%C4%B1%20recovery%20oldu%C4%9Fu%20i%C3%A7in%20verileri%20geri%20getiremiyorum.%20Kurumsal%20firmam%C4%B1z%20i%C3%A7in%20b%C3%BCy%C3%BCk%20bir%20kay%C4%B1p.%20Neden%20yede%C4%9Fin%20yok%20diye%20soranlar%20olacakt%C4%B1r.%20Benim%20en%20b%C3%BCy%C3%BCk%20hatam%20bu.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
Highlighted
Visitor

Herkese Merhaba,

 

Server 2016 üzerinde kurulu olan SQL Server 2014'de çalışan muhasebe veritabanımızda 8 aylık veri kaybı yaşandı. Veritabanı recovery olduğu için verileri geri getiremiyorum. Kurumsal firmamız için büyük bir kayıp. Neden yedeğin yok diye soranlar olacaktır. Benim en büyük hatam bu.

0 Replies