Azure Cloud Shell ile Windows Server 2019 VM olusturma (tr-TR)

Steel Contributor

Zamanın ötesinde yaşayan en önemlisi zamanın kıymetini bilen sistem yöneticilerinin yeni vazgeçilmezi olan Azure Cloud Shell sayesinde dakikalar içerisinde sadece bir kaç satır komut yada script ile en önemlisi aynı standartda sanal sunucu kurulumları gerçekleştirebilirsiniz.

 

Azure Cloud Shell (PowerShell) ile derlemiş olduğum komutlar sayesinde önce kaynak grubu oluşturup akabinde sanal networkunuzu yapılandırabilirsiniz. Sanal sunucunzun temeli olacak kaynak grubu ve sanal networkunuz oldukça önemli bir kurulumdur. Doğru kurgulanan sanal networkunuz sayesinde ileride eklemek istediğiniz diğer Azure featureları için kolaylık sağlayacaktır.  

 

 

New-AzResourceGroup -Name PSAzureRG -Location westus
    $gatewaysubnet = New-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name GatewaySubnet -AddressPrefix "192.172.101.0/27"
    $virtualNetwork = New-AzVirtualNetwork -Name AzureBCVnet -ResourceGroupName PSAzureBootCampRG -Location westus -AddressPrefix "192.172.101.0/24" -Subnet $gatewaysubnet
    Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name AzureFirewallSubnet -VirtualNetwork $virtualNetwork -AddressPrefix "192.172.101.32/27"
    Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name DMZSubnet -VirtualNetwork $virtualNetwork -AddressPrefix "192.172.101.96/27"
    $virtualNetwork | Set-AzVirtualNetwork

 

 

 

Oluşturdunuz sanal networkunuz sonrasu sanal sunucunuz için ihtiyacınız olacak public IP ve sunucunuzun diğer değişken detaylarını ikinci bölümde hazırladığım komutlar ile tamamlayabilirsiniz.

 

 

 

#create VM

$publicipvm = New-AzPublicIpAddress -ResourceGroupName "PSAzureRG" -name "VMIP" -location "westus" -AllocationMethod Static -Sku Standard

$resourceGroup = "PSAzureRG" 
$location = "westus" 
$vmName = "ACS-w2019-vm" 
$cred = Get-Credential -Message "Enter a username and password for the virtual machine." 
New-AzResourceGroup -Name $resourceGroup -Location $location
New-AzVM -ResourceGroupName $resourceGroup -Name $vmName -Location $location -ImageName "Win2019Datacenter" -Size "Standard_D2_v3" -VirtualNetworkName "AzureBCVnet" -SubnetName "DMZSubnet" -PublicIpAddressName $publicipvm -Credential $cred -OpenPorts 3389

 

 

İlk bölümde oluşturduğunuz kaynak grubunda ve sanal networkunda olan sanal sunucunuz için işletim sistemi opsiyonu olarak Windows Server 2019 Datacenter ve boyut olarak da D2_v3 seçiyorum. Oluşturduğum sanal network ve public IP yi  sunucuma tanımlayıp 3389 portundan sunucuma RDP ile erişim sağlayıp işlemlerimi gerçekleştirmek için port izinimi veriyorum.

 

İşte hepsi bu kadar komutu çalıştırıyorum ve 3-4 dakika içinde sanal sunucum hazır.

0 Replies