Azure Bastion ön incelemesi (tr-TR)

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1384036%22%20slang%3D%22en-US%22%3EAzure%20Bastion%20%C3%B6n%20incelemesi%20(tr-TR)%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1384036%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%20data-unlink%3D%22true%22%3EAzure%20sanal%20netwokunuzda%20bulunan%20VMlerinize%20Browser%20%C3%BCzerinden%20eri%C5%9Fim%20sa%C4%9Flaman%C4%B1z%20i%C3%A7in%20kullan%C4%B1lan%20PaaS%20dir.%20Bastion%26nbsp%3B%2C%20azure%20sanal%20netwokunuzda%20bulunan%20VMlere%20g%C3%BCvenli%20RDP%20ve%20SSH%26nbsp%3B%20ba%C4%9Flant%C4%B1s%C4%B1%20sa%C4%9Flamak%20i%C3%A7in%20tercih%20edilebilir.%20Azure%20Bastion%2C%20VMlerinizi%20RDP%2FSSH%20portlar%C4%B1n%C4%B1%20d%C3%BCnyaya%20a%C3%A7%C4%B1k%20bir%20%C5%9Fekilde%20b%C4%B1rakmaktan%20korurken%20g%C3%BCvenli%20eri%C5%9Fiminizi%20sa%C4%9Flar.%20Azure%20Bastion%20ile%20VMlerinize%20do%C4%9Frudan%20Azure%20portal%C4%B1ndan%20browser%20aray%C3%BCz%C3%BC%20yeni%20sekmede%20yada%20mevcut%20pencere%20ile%20ba%C4%9Flan%C4%B1rs%C4%B1n%C4%B1z.%3C%2FP%3E%3CP%20data-unlink%3D%22true%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EAzure%20Bastion%20kullan%C4%B1m%C4%B1%20ve%20%C3%BCcretlendirmesi%2C%20abonelik%2C%20hesap%20veya%20VM%20ba%C5%9F%C4%B1na%20de%C4%9Fildir.%20Sanal%20network%20ba%C5%9F%C4%B1nad%C4%B1r.%20Sanal%20netwokunuzda%20bir%20Azure%20Bastion%20Subneti%20sa%C4%9Flad%C4%B1ktan%20sonra%2C%20Bastion%20deneyimi%20resources%20alt%C4%B1nda%20bulunan%20t%C3%BCm%20Sanal%20makinalar%C4%B1n%C4%B1z%20taraf%C4%B1ndan%20g%C3%BCvenle%20kullan%C4%B1labilir.%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EAzure%20Bastion%20ile%20ile%20RDP%2FSSH%20ba%C4%9Flant%C4%B1s%C4%B1%20i%C3%A7in%20internete%20a%C3%A7%C4%B1k%20bir%20port%20olmas%C4%B1na%20gerek%20yoktur.%20Ayn%C4%B1%20sanal%20a%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%20i%C3%A7erisinde%20bulunan%20azure%20bastion%20subnetiniz%20sayesinde%20varsay%C4%B1lan%20RDP%2FSSH%20portlar%C4%B1%203389%2F22%20%C3%BCzerinden%20ba%C4%9Flant%C4%B1%20sa%C4%9Flar%20ve%20html5%20tabanl%C4%B1%20taray%C4%B1c%C4%B1n%C4%B1z%20%C3%BCzerinden%20sunucunuza%20g%C3%BCvenli%20eri%C5%9Fim%20imkan%C4%B1%20sa%C4%9Flar.%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EAzure%20bastion%20eri%C5%9Fimi%20i%C3%A7in%20%C3%B6ncelikle%20bastions%20kurulumu%20i%C3%A7in%20sanal%20a%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%20%C3%BCzerinde%20yap%C4%B1land%C4%B1rman%C4%B1z%C4%B1%20tamamlaman%C4%B1z%20ve%20bastion%20kurulumunu%20bitirdikten%20sonra%20bations%20servisini%20kullanabilirsiniz.%3C%2FP%3E%3CP%3EAzure%20Bastion%2C%20azure%E2%80%99un%20g%C3%BCvenli%20RDP%2FSSH%20ba%C4%9Flant%C4%B1s%C4%B1%20sa%C4%9Flamak%20i%C3%A7in%20azure%20portal%C4%B1%20i%C3%A7inde%20bulunan%20sanal%20makinalar%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1n%20eri%C5%9Fim%20hizmeti%20olarak%20servis%20etti%C4%9Fi%20y%C3%B6netilen%20bir%20platform%20PaaS%20hizmetidir.%3C%2FP%3E%3CDIV%20class%3D%22mceNonEditable%20lia-copypaste-placeholder%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FDIV%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22042320_1147_AzureBastio2.png%22%20style%3D%22width%3A%20602px%3B%22%3E%3CIMG%20src%3D%22https%3A%2F%2Fgxcuf89792.i.lithium.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F191076iA0394C5A086CCD58%2Fimage-size%2Flarge%3Fv%3D1.0%26amp%3Bpx%3D999%22%20title%3D%22042320_1147_AzureBastio2.png%22%20alt%3D%22042320_1147_AzureBastio2.png%22%20%2F%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3ETek%20bir%20t%C4%B1klama%20ile%20bastions%20deneyimini%20kullanarak%20do%C4%9Frudan%20azure%20portal%C4%B1ndan%20RDP%20veya%20SSH%20oturumuna%20ula%C5%9Fabilirsiniz.%3C%2FP%3E%3CP%3EAzure%20sanal%20makinalar%C4%B1n%C4%B1zda%20public%20IP%20gerekmez%2C%20Azure%20Bastion%2C%20sanal%20makinalar%C4%B1n%C4%B1za%20private%20IP%20kullanarak%20RDP%2FSSH%20ba%C4%9Flant%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20a%C3%A7ar.%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3ENSGler%20%C3%BCzerinden%20SSH%2FRDP%20i%C3%A7in%20kural%20yap%C4%B1land%C4%B1rman%C4%B1za%20ihtiya%C3%A7%20yoktur.%20T%C3%BCm%20eri%C5%9Fimi%20yap%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20azure%20portal%C4%B1%20i%C3%A7inde%20olu%C5%9Fturdu%C4%9Funuz%20sanal%20a%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%20%C3%BCzerindeki%20private%20IP%20%C3%BCzerinden%20SSH%2FRDP%20portlar%C4%B1na%20g%C3%BCvenli%20ba%C4%9Flant%C4%B1%20sa%C4%9Flayarak%20tamamlar.%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EG%C3%BCvenlik%20a%C3%A7%C4%B1klar%C4%B1na%20kar%C5%9F%C4%B1%20koruyun%2C%20Azure%20Bastion%20tamamen%20platform%20taraf%C4%B1ndan%20y%C3%B6netilen%20bir%20PaaS%20hizmeti%20bu%20sebeple%20Sanal%20a%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1n%20i%C3%A7erisinde%20yer%20ald%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20i%C3%A7in%2C%20sanal%20a%C4%9F%C4%B1n%C4%B1zdaki%20sanal%20makinelerin%20her%20biri%20i%C3%A7in%20endi%C5%9Felenmenize%20gerek%20yoktur.%20Azure%20platformu%2C%20Azure%20bastion%20servisini%20her%20zaman%20sizin%20i%C3%A7in%20g%C3%BCncel%20tutarak%20g%C3%BCvenlik%20a%C3%A7%C4%B1klar%C4%B1na%20kar%C5%9F%C4%B1%20koruma%20da%20sunar.%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EAzure%20Basiton%20servisine%20HTML5%20deste%C4%9Fi%20olan%20t%C3%BCm%20taray%C4%B1c%C4%B1lar%20taraf%C4%B1ndan%20eri%C5%9Fim%20sa%C4%9Flayabilirsiniz.%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-1384036%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EAzure%20Bastion%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E
Contributor

Azure sanal netwokunuzda bulunan VMlerinize Browser üzerinden erişim sağlamanız için kullanılan PaaS dir. Bastion , azure sanal netwokunuzda bulunan VMlere güvenli RDP ve SSH  bağlantısı sağlamak için tercih edilebilir. Azure Bastion, VMlerinizi RDP/SSH portlarını dünyaya açık bir şekilde bırakmaktan korurken güvenli erişiminizi sağlar. Azure Bastion ile VMlerinize doğrudan Azure portalından browser arayüzü yeni sekmede yada mevcut pencere ile bağlanırsınız.

 

Azure Bastion kullanımı ve ücretlendirmesi, abonelik, hesap veya VM başına değildir. Sanal network başınadır. Sanal netwokunuzda bir Azure Bastion Subneti sağladıktan sonra, Bastion deneyimi resources altında bulunan tüm Sanal makinalarınız tarafından güvenle kullanılabilir.

 

Azure Bastion ile ile RDP/SSH bağlantısı için internete açık bir port olmasına gerek yoktur. Aynı sanal ağınız içerisinde bulunan azure bastion subnetiniz sayesinde varsayılan RDP/SSH portları 3389/22 üzerinden bağlantı sağlar ve html5 tabanlı tarayıcınız üzerinden sunucunuza güvenli erişim imkanı sağlar.

 

Azure bastion erişimi için öncelikle bastions kurulumu için sanal ağınız üzerinde yapılandırmanızı tamamlamanız ve bastion kurulumunu bitirdikten sonra bations servisini kullanabilirsiniz.

Azure Bastion, azure’un güvenli RDP/SSH bağlantısı sağlamak için azure portalı içinde bulunan sanal makinalarınızın erişim hizmeti olarak servis ettiği yönetilen bir platform PaaS hizmetidir.

 

042320_1147_AzureBastio2.png

 

Tek bir tıklama ile bastions deneyimini kullanarak doğrudan azure portalından RDP veya SSH oturumuna ulaşabilirsiniz.

Azure sanal makinalarınızda public IP gerekmez, Azure Bastion, sanal makinalarınıza private IP kullanarak RDP/SSH bağlantısını açar.

 

NSGler üzerinden SSH/RDP için kural yapılandırmanıza ihtiyaç yoktur. Tüm erişimi yapısını azure portalı içinde oluşturduğunuz sanal ağınız üzerindeki private IP üzerinden SSH/RDP portlarına güvenli bağlantı sağlayarak tamamlar.

 

Güvenlik açıklarına karşı koruyun, Azure Bastion tamamen platform tarafından yönetilen bir PaaS hizmeti bu sebeple Sanal ağınızın içerisinde yer aldığı için, sanal ağınızdaki sanal makinelerin her biri için endişelenmenize gerek yoktur. Azure platformu, Azure bastion servisini her zaman sizin için güncel tutarak güvenlik açıklarına karşı koruma da sunar.

 

Azure Basiton servisine HTML5 desteği olan tüm tarayıcılar tarafından erişim sağlayabilirsiniz.

 

0 Replies