Azure Stack Hub nedir? (tr-TR)

Contributor

Müşteriler Azure'da zaten önemli bir varlığa sahip olabilir veya hem hizmet olarak altyapı (IaaS) hem de (PaaS) hizmetlerinin özelliklerinden yararlanarak Azure tabanlı iş yüklerini modernleştirmeyi planlıyor olabilirsiniz.

 

Azure Stack Hub, şirket içi iş yükleri için tutarlı bir yönetim ve programlama modeli uygulamaya yardımcı olabilir ve bu da operasyonel karmaşıklığın azalmasına ve maliyet tasarrufuna neden olur.

Azure Stack Hub, Azure genel bulutunda bulunan IaaS ve PaaS hizmetlerinin bir alt kümesini kendi veri merkezinize veya bir hizmet sağlayıcısı tarafından yönetilen bir veri merkezine dağıtmanıza olanak tanır. Bu hizmetler arasında sanal makineler, App Service web uygulamaları, API uygulamaları ve işlevleri, SQL ve MySQL veritabanları, kapsayıcılar, Event Hubs, IoT Hubs, Service Fabric kümeleri ve Kubernetes kümeleri bulunur.

 

 

0 Replies