Microsoft Access

Copper Contributor

Hello,

 

i have an error that says (in dutch) De waarde van de eigenschap Weergaveformulier is ongeldig en is niet opgeslagen.

Is ther anyone who can help me wit this problem?ime I open an app i have to give the form

0 Replies