Importar a ACCESS 360 tablas de Excel

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1328493%22%20slang%3D%22es-ES%22%3EImport%20to%20ACCESS%20360%20Excel%20tables%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1328493%22%20slang%3D%22es-ES%22%3E%3CP%3EWhere%20can%20I%20find%20information%20on%20how%20I%20can%20import%20Excel%20tables%20into%20Access%3F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-1328493%22%20slang%3D%22es-ES%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EAccess%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1328658%22%20slang%3D%22en-US%22%3ERe%3A%20Importar%20a%20ACCESS%20360%20tablas%20de%20Excel%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1328658%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Ftechcommunity.microsoft.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F632481%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40favicar110947%3C%2FA%3E%26nbsp%3BTal%20vez%20se%20puede%20conseguir%20algo%20en%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fresults%3Fsearch_query%3Dexport%2Baccess%2Bto%2Bexcel%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3EYouTube%3C%2FA%3E.%20La%20mayoria%20sera%20en%20%3CSPAN%3Eingl%C3%A9s%3C%2FSPAN%3E.%20Ojala%20puedes%20seguir%20el%20video%20de%20toda%20manera.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1348044%22%20slang%3D%22es-ES%22%3ERe%3A%20Import%20to%20ACCESS%20360%20Excel%20tables%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1348044%22%20slang%3D%22es-ES%22%3E%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Ftechcommunity.microsoft.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F632481%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40favicar110947%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3Ehello%20I%20leave%20you%20a%20link%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DAccess%2Bavanzado%26amp%3Bru%3D%252fvideos%252fsearch%253fq%253dAccess%252520avanzado%2526qs%253dn%2526form%253dQBVR%2526sp%253d-1%2526pq%253daccess%252520avanzado%2526sc%253d7-15%2526sk%253d%2526cvid%253dB5C0F9D41FD9402FA42448B4C4736A2C%26amp%3Bview%3Ddetail%26amp%3Bmid%3D12052815EC52F47F9D0412052815EC52F47F9D04%26amp%3B%26amp%3BFORM%3DVDRVRV%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3Ehttps%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DAccess%2Bavanzado%26amp%3Bru%3D%252fvideos%252fsearch%253fq%253dAccess%252520avanzado%2526qs%253dn%2526form%253dQBVR%2526sp%253d-1%2526pq%253daccess%252520avanzado%2526sc%253d7-15%2526sk%253d%2526cvid%253dB5C0F9D41FD9402FA42448B4C4736A2C%26amp%3Bview%3Ddetail%26amp%3Bmid%3D12052815EC52F47F9D0412052815EC52F47F9D04%26amp%3B%26amp%3BFORM%3DVDRVRV%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%3CP%3Esee%20if%20it's%20worth%20you%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
Occasional Visitor

¿Donde puedo buscar información de cómo puedo importar tablas Excel a Access?

2 Replies

@favicar110947 Tal vez se puede conseguir algo en YouTube. La mayoria sera en inglés. Ojala puedes seguir el video de toda manera.